Condemnat a 60 anys de presó l'assassí múltiple d'Olot però no se n'hi passarà més de 25

La sentència obliga Pere Puig a pagar més de 600.000 euros d'indemnització als familiars de les quatre víctimes

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ildefonso Carol, recull fil per randa el veredicte del jurat. El tribunal popular no va tenir cap mena de dubte a l'hora de declarar Pere Puig culpable dels quatre crims per unanimitat, i no li va estimar cap eximent ni atenuant.

Els quatre crims van tenir lloc el matí del 15 de desembre del 2010, amb poc menys de mitja hora de diferència. El paleta de la Vall d'en Bas (Garrotxa) va anar primer al bar 'La cuina de l'Anna' de la Canya, on va matar els seus dos caps -els constructors pare i fill Tubert- amb el seu rifle de caça.

Després, el pistoler va anar fins a la sucursal de la CAM situada al carrer Mulleras d'Olot. L'assassí va entrar a l'oficina amb el rifle a la mà i allà va matar a sang freda dos dels empleats (Rafael Turró i Anna Pujol).

El veredicte del jurat, extens i profusament documentat, va concloure que Pere Puig tenia una clara intenció "d'acabar amb les vides" de les quatre víctimes, i que cap d'elles va tenir "possibilitat de defensa". A més, tots els nou membres del jurat van desestimar tant l'eximent d'alteració psíquica com l'atenuant de confessió que proposava la defensa.

La sentència es fa ressò d'aquestes decisions i, a l'hora de fonamentar el delicte, explicita que no hi ha cap dubte en què Pere Puig va cometre quatre assassinats. Entre els motius, l'Audiència recull que el paleta era "caçador", que coneixia perfectament el funcionament del seu rifle, que va disparar els trets a "escassa distància de les víctimes" i que va utilitzar munició "pensada per matar porcs senglars a una distància considerable".

Sobtada i fulgurant

El tribunal també esmenta que Puig va agafar totalment desprevinguts els dos constructors i els dos empleats -que estaven esmorzant o bé treballant- i que va disparar-los a cadascun de manera "sobtada i fulgurant".

Durant la fonamentació, la sentència també indica que, encara que el jurat hagués estimat per a Pere Puig una eximent d'alteració mental, el tribunal l'hauria rebutjada. A parer de la sala, "encara que el jurat ho acollís al veredicte, no hi hauria base fàctica suficient per estimar-la".

A l'hora d'imposar les penes, l'Audiència de Girona considera adient condemnar Pere Puig a 15 anys de presó per a cadascun dels assassinats. La sentència indica que "no hi ha circumstàncies atenuants, però tampoc agreujants" que comportin haver d'aplicar el límit màxim de 20 anys (que era el que sol·licitaven tant el fiscal com les acusacions particulars).

El tribunal considera que aquesta pena s'ajusta a dret, perquè si bé hi ha circumstàncies que juguen en contra de Pere Puig (la manera de cometre els crims i "'l'aparent falta d'entitat o lògica dels mòbils"), també n'hi ha d'altres que li són favorables (que no va oposar resistència als agents de la Policia Local d'Olot que el van detenir i que ha "col·laborat puntualment" en la investigació i durant la reconstrucció dels fets).

Més de 600.000 euros d'indemnització

Pel que fa a la responsabilitat civil, a l'hora de fixar les indemnitzacions, la sentència es fa ressò que és "impossible valorar el dany moral" que provoca la mort d'un ésser estimat a les famílies, sobretot "com en aquest cas, en que el mòbil aparent de l'assassí resulta incomprensible des d'un punt de vista lògic".

L'Audiència de Girona imposa al condemnat el pagament d'una indemnització global de 629.000 euros per als familiars de les quatre víctimes, atenent sobretot la petició de responsabilitat civil feta pel fiscal.

D'aquest global, 248.000 euros són per als familiars dels dos constructors morts (la vídua de Joan Tubert, la germana, la companya sentimental d'Àngel Tubert i el seu fill petit); 142.000 euros per a la vídua de Rafael Turró i les seves dues filles, i 239.000 euros per als familiars d'Anna Turró (el seu vidu, les dues filles i la mare de la víctima.

A més, la sentència també obliga Pere Puig a pagar 6.019,32 euros al client de 'La Cuina de l'Anna' a qui li va provocar danys a l'oïda amb el dispar, 2.213,75 euros a la mestressa i a l'amo del bar, i 6.622,35 euros a la CAM.

No més de 25 anys

Tot i que l'Audiència de Girona condemni Pere Puig a una pena global de 60 anys de presó, el text també explicita que no se'n passarà entre reixes més de 25. La sentència no és ferma i, en un termini de deu dies, es pot interposar recurs d'apel·lació davant la Sala del Civil