El Síndic demana a Tossa que aturi immediatament els tràmits de la consulta del port

Defensa que el projecte és contrari a la normativa

El Síndic de Greuges de Catalunya s'ha pronunciat en contra de la consulta per construir un port amb 400 amarraments, accessos, un hotel de cinc estrella i quatre habitatges de luxe a Tossa de Mar (Selva). Després de quatre mesos recopilant informació, ha demanat a l'ajuntament aturi de "manera immediata" els tràmits per tornar a convocar la consulta ciutadana. Quan faltaven pocs dies per a la consulta -que s'havia de fer el 20 de novembre- un jutjat la va prohibir però el consistori ha anunciat que vol tornar-ho a provar.

En la resolució, el síndic detalla que es tracta de terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i que, per tant, no es pot fer. Concretament es refereix al Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG) que, segons recull l'informe, atorga als terrenys de costa que confronten amb la ubicació del port la categoria de sòl de protecció especial, que ha de mantenir la condició d'espai no urbanitzat i ha de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d'ordenació urbanística municipal. En aquesta mateixa línia, el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Tossa de Mar classifica els espais de Cars i Vinya d'en Puig (afectats pel pla) com a sòl no urbanitzable.

A més, l'informe del sindicat també conté diversos arguments contraris a la necessitat de fer un port en aquest indret costaner. En primer lloc, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) estableix que la nova construcció de ports haurà d'evitar l'afectació directa dels espais de Natura 2000. En segon lloc, el síndic apunta que el Pla de ports de Catalunya ha de donar una "atenció preferent" envers la conservació del litoral i la gestió correcta del medi ambient. I, tercer, el pla de ports de Catalunya 2007-2015 no preveia la construcció d'aquest nou equipament a Tossa de Mar. El Síndic ha demanat al Departament de territori que el nou Pla de ports tingui en compte els factors mediambientals esmentats.

"El consistori no té competències"

En la resolució, el síndic també considera que l'ajuntament no té competències per poder convocar aquesta consulta que, directament, demana als ciutadans si estan d'acord amb modificar el POUM per fer el port. Segons l'informe, es demana als veïns que es pronunciïn sobre una qüestió que queda "fora de l'àmbit de decisió municipal" i que això pot crear "expectatives innecessàries". Segons el síndic, la competència en matèria de ports correspon "en exclusiva" a la Generalitat.