El Consell Comarcal de la Selva contracta cinc dones dins un programa d'ajudes

Totes elles són aturades de llarga durada

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat cinc persones en el marc de la línia Dona del Programa Treball i Formació. Durant els propers dotze mesos, aquestes persones es formaran i professionalitzaran com a agents informadors en matèria de sostenibilitat medi ambient i d'eficiència energètica.

Amb aquest projecte, les persones contractades impulsaran noves iniciatives per  potenciar la recollida selectiva als municipis selvatans, així com assessorar en temes d'eficiència energètica.

Així, entre les tasques que realitzaran aquests nous treballadors hi ha les campanyes de comunicació ambiental per a la conscienciació i la sensibilització de la ciutadania encaminada a la millora i la prevenció del medi ambiental i l’entorn natural dels municipis. En aquesta línia, també vetllaran pel bon funcionament dels serveis de gestió dels residus i, potenciaran l’ús de la recollida selectiva de forma correcta. També realitzaran el seguiment dels serveis de recollida i gestió de residus, del servei de sanejament en alta, de comptabilitat energètica, estalvi de l’aigua, etc. Entre les seves tasques també hi ha la supervisió i l’assessorament a usuaris de l’ús del servei de recollida porta a porta. També facilitaran la informació dels serveis mediambientals competència del Consell Comarcal per afavorir que els usuaris els utilitzin correctament.

Un altre dels àmbits en què treballaran és el l’eficiència energètica. Així, atendran i donaran atenguin i donin suport en l’elaboració i gestió de documentació a les persones en situació de pobresa energètica per tal de millorar el seu benestar. També informaran de les tarifes més avantatjoses del mercat compatibles amb el bo social,  de la gestió i els tràmits dels relatius als descomptes i les bonificacions aplicables a cada cas, canvis de companyies subministradores i bo social. D’aquesta manera, realitzaran xerrades i tallers d’estalvi energètic en diferents poblacions de la comarca. Es coordinaran amb els Serveis Socials Bàsics de la comarca de la Selva per a la derivació de casos, programin l’agenda de visites i actuïn de pont entre les famílies i les companyies subministradores.

Les persones contractades són dones aturades de llarga durada, preferentment majors de 52 anys i provinents de col·lectius prioritaris. Aquest programa també inclou una formació en competències transversals que els ajudaran a millorar el seu perfil professional.