Detecten mala praxi de l'anterior govern de Figueres en l'adjudicació del contracte de neteja

El Tribunal de Contractes acorda l'anul·lació de tot el procediment de licitació

L'Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) va rebre ahir la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) corresponent al contracte del servei municipal de recollida de residus sòlids urbans, servei de neteja viària i deixalleria de Figueres que el consistori va licitar el 7 de març de 2018.

Segons la resolució notificada, el TCCSP ha resolt estimar els recursos contra l'acord d'adjudicació del contracte interposats per les empreses FCC Medio Ambiente, SA, GBI Serveis SAU i SERSALL 95 SL i acorda l'anul·lació de tot el procediment de licitació promogut per l'Ajuntament de Figueres durant l'anterior legislatura en considerar que la tramitació de l'expedient administratiu s'ha realitzat malament i ha apreciat mala praxi, donat que es van introduir modificacions i nou conceptes de valoració que no estaven previstos inicialment en els plecs de clàusules de la licitació.

L'anterior contracte de recollida de residus va finalitzar l'octubre de 2016, però no va ser fins al mes de març de 2018 que l'anterior Govern municipal va procedir a la nova licitació, circumstància que va comportar la pròrroga del servei fins en dues ocasions.

El passat mes de maig de 2019, poques setmanes abans de les eleccions municipals, l'anterior Govern va procedir a l'adjudicació del nou contracte a favor de l'empresa Ute Romero Polo-Valoriza, extrem que ocasionarà conseqüències legals i econòmiques a l'Ajuntament i podria arribar a dificultar la tramitació de licitació del nou contracte del servei municipal de recollida de residus sòlids urbans, servei de neteja viària i deixalleria de Figueres.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha assenyalat que "la situació lamentable que viu el servei de recollida d'escombraries i neteja de la ciutat només és atribuïble a la negligència i mala gestió dels governs de Felip i Masquef". Segons l'alcaldessa, "aquesta és una situació que causa un gran perjudici a la ciutat i que se suma d'altres exemples, com les factures al calaix, la nul·la tramitació de multes per incivisme, la no previsió de la jubilació dels guàrdies urbans o el concurs desert de l'enllumenat".

A més, Lladó ha afegit que "així i tot, aquest Govern treballarà per mantenir la ciutat neta i per resoldre aquest fet i tants d'altres que s'han heretat, per tal de posar la ciutat al dia".