Els Agents Rurals denuncien dos caçadors per matar un falcó mostatxut a Banyoles

La caça d'espècies protegides pot ser sancionada amb una multa que pot anar dels 401 fins als 2.000 euros

En motiu de l'inici del període de mitja veda, una patrulla d'Agents Rurals del Pla de l'Estany que acabava de fer una inspecció ordinària a uns caçadors, va sentir un tret que provenia d'un camp proper al municipi de Banyoles. Quan els agents van arribar al camp van veure, a través d'uns prismàtics, dos individus que recollien de terra un ocell abatut.

Tot i que en un primer moment, els dos caçadors van negar que haguessin abatut cap ocell, els agents van localitzar l'exemplar mort de falcó mostatxut amagat sota uns matolls. Finalment, un dels caçadors va admetre que l'havia mort al·legant que s'havia tractat d'un error. Per això, els Agents Rurals van denunciar-lo per la mort del falcó, i també van aixecar diligències penals als dos homes per la caça d'una espècia protegida i d'interès especial i per encobriment dels fets.

La caça d'espècies protegides es considera una falta greu i pot ser sancionada amb una multa que pot oscil·lar entre els 401 i els 2.000 euros.