L'AMI i el Consell de la Selva exposen els canvis en la Llei de Contractes

Hi van participar una quartentena de càrrecs electes

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consell Comarcal de la Selva van portar a terme una sessió formativa destinada a càrrecs electes de la comarca amb l’objectiu d’aclarir conceptes i conèixer les novetats que incorpora la Llei de contractes (Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic).

Aquestes sessions pretenen que els electes locals coneguin de forma resumida i bàsica què implica la nova regulació contractual per a l’administració local. La nova Llei de Contractes va entrar en vigor el passat 9 de març i incorpora un nou marc d’actuació, amb noves càrregues administratives, nous procediments i, al mateix temps, marge de decisió per implementar polítiques púbiques dels òrgans de contractació locals.

L’ACM, amb la col•laboració dels ens comarcals, realitzarà entre aquest mes de març i abril un total de 42 sessions per arribar a tot el territori català i a tots ajuntaments, a través dels consells comarcals. Al mateix temps, també s’han realitzat sessions específiques en àmbits geogràfics específiques per a tècnics locals de compres i contractació.

La jornada d’Anglès –organitzada pel Consell Comarcal de la Selva- és la segona sessió que organitza l’ACM després de l’entrada en vigor de la Llei de contractes.

“Demostrem que estem al costat del territori per resoldre dubtes, ara en especial en matèria de contractació pública”, va explicar el president del Fòrum Comarcal de l’ACM, Jordi Xargay.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, va agraïr que l’ACM es desplaci per tot el territori català per explicar les novetats de la Llei de
contractes.

L’objectiu de les jornades és conèixer les novetats, transmetre la metodologia d’elaboració de plecs de prescripcions tècniques i fomentar el coneixement de la contractació socialment responsable.