Llum verda perquè Vidreres gestioni l'abastiment d'aigua en règim de monopoli

La decisió del Consell Executiu respon a la demanda del consistori

El Govern ha aprovat aquest dimarts que l’Ajuntament de Vidreres (Selva) presti el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable en règim de monopoli, d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora.

La decisió del Consell Executiu respon a la demanda del consistori de Vidreres, que l’any passat va aprovar la Memòria i l’expedient per a la implantació d’aquest servei al municipi.

El Govern recorda que l’establiment del servei d’abastament d’aigua en règim de monopoli resta reservat a les entitats locals que poden adoptar-ne la gestió directa, segons l’article 86.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.