El nivell d'atur d'abans de la crisi s’assolirà a finals del 2019

Un estudi fet per les Cambres de Comerç així ho recull

La Memòria Econòmica de Catalunya, que elaboren periòdicament les Cambres de Comerç i el Banc Santander, recull que el 2016 va ser un bon any per a l'economia gironina. D'entrada, l'anàlisi ja subratlla que durant l'any passat el Valor Afegit Brut (VAB) de la demarcació –o el que és el mateix, la riquesa generada- va créixer un 3,9%, "la xifra més positiva des de l'inici de la crisi".

Si aquest percentatge es trasllada en xifres absolutes, això vol dir que l'any passat l'activitat econòmica de la demarcació va generar més de 18.700 MEUR. Un valor que gairebé s'equipara amb el que l'economia gironina va registrar el 2008; és a dir, abans de l'entrada de la crisi.

Ara bé, aquesta situació encara no es dona amb la creació de llocs de treball. "Hem tornat a una situació pre-crisi a nivell d'activitat econòmica, però no així en ocupació", subratlla La directora de l'estudi, Carme Poveda. Aquesta ja avança que s'està ben encaminat, però que encara caldran dos anys i mig perquè el mercat laboral es recuperi del tot.

"Si mantenim les tendències de creixement actuals, i es compleixen les previsions, preveiem que a finals del 2019 tornarem als nivells d'ocupació d'abans de la crisi", indica Carme Poveda. L'autora de l'estudi avança que el sector serveis –turisme i comerç- és, ara per ara, el que crea més llocs de treball, però que sobretot caldrà veure quin és el paper que jugaran la indústria i la construcció.

Poveda ja subratlla, però, que hi ha dades optimistes. "L'any passat, a les comarques gironines, la indústria va crear 1.500 llocs de treball, que cal destacar perquè són contractes més estables i amb sous una mica més alts", precisa la directora de la memòria econòmica.

Construcció, indústria i turisme

La Memòria Econòmica de Catalunya recull que la construcció, la indústria i el turisme gironins van liderar la recuperació durant el 2016. No només al territori, sinó en alguns casos –com és el cas de la construcció d'habitatges- també arreu del país.

"La indústria gironina, per segon any consecutiu, presenta la millor evolució de les quatre demarcacions catalanes", conclou la memòria. Entre d'altres, gràcies a l'empenta dels mercats exteriors, perquè durant l'any passat les exportacions gironines van créixer un 3,3% (arribant fins als 4.794 MEUR). Una alça que es va situar, percentualment, un punt per sobre de la mitjana catalana (que va tancar l'any amb un creixement del 2% de les exportacions).

Pel què fa a l'habitatge, la memòria recull que Girona "lidera la recuperació del sector residencial a Catalunya, juntament amb Barcelona". A la demarcació, l'any passat es van iniciar 14,7 nous habitatges per cada 10.000 habitants (a Barcelona van ser 11,5; a Lleida 7,6, i a Tarragona 6,7). A més, la memòria també posa l'accent en què a Girona "és on més augmenta aquesta ràtio d'un any per l'altre". Ara bé, Poveda també recorda que aquestes dades s'han de posar en relació, perquè actualment s'està construint "només un 5%" del què es feia abans de la crisi.

Per últim, la memòria se centra a analitzar el balanç turístic. I aquí, novament, es fa ressò de les estadístiques. "El número de turistes allotjats en hotels de la marca Costa Brava durant el 2016 ha assolit un màxim de 3,4 milions, un 4,3% més que l'any anterior; i la marca Pirineu, on s'hi inclouen tres comarques fe la demarcació, també ha registrat un avenç important", subratlla l'anàlisi.

"Màxim històric"

La bona marxa de l'economia gironina durant el 2016 també es trasllada a aquest 2017. L'estudi recull "el bon comportament del mercat laboral" entre gener i juny, empès pel turisme i el dinamisme industrial, i també es fa ressò de l'opinió dels empresaris.

Aquí és on la memòria subratlla que "repunta la confiança de les empreses" de la demarcació. De fet, analitzant les percepcions de cara al tercer trimestre d'any, els empresaris de Girona són els més optimistes de Catalunya pel què fa a l'evolució de l'economia. "L'Indicador de Confiança Empresarial (ICH) de les empreses de la demarcació assoleix un màxim històric i, a més, supera el valor de la mitjana catalana per cinquè trimestre consecutiu", conclou la memòria econòmica.