La Generalitat no indemnitzarà la gestora de Vacamorta

La generalitat argumenta que l'abocador es clausura complint les sentències

Primer tràmit burocràtic perquè Vacamorta deixi de ser un anar i venir continu de camions abocant deixalles al paratge. A les vuit del matí, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha signat la resolució que ordena suspendre l'entrada de nous residus al recinte, on durant els darrers catorze anys se n'hi han arribat a abocar 2,2 milions de tones.

La Generalitat compleix així les sentències i interlocutòries del TSJC i el Suprem -n'hi ha fins a cinc- que ordenen clausurar l'abocador, perquè la llicència ambiental atorgada el 2003 és nul·la de ple dret. La resolució s'ha notificat avui mateix a Recuperació de Pedreres SL, i ara la gestora de Vacamorta haurà de notificar als seus clients que deixin de portar deixalles al recinte.

L'escrit no fixa cap termini perquè la resolució es faci efectiva. "Això dependrà de la velocitat amb què l'operador comuniqui als seus clients que ja no poden portar-hi més residus", ha dit Santi Vila. El conseller, però, ja ha deixat clar que el marge serà estret i que no deixaran passar massa temps.

De fet, Santi Vila ja ha avançat que el tancament ha de ser qüestió de "ben pocs dies". Per garantir que Vacamorta tanca portes, l'Agència de Residus de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Direcció General de Qualitat Ambiental faran les inspeccions i controls necessaris.

Sense compensació

Per al conseller, a més, la clausura en cap cas s'ha de traduir en el deure d'haver d'indemnitzar la gestora. El conseller ja ha explicat que la clausura s'empara "en el compliment d'una resolució judicial" i que, per aquest motiu, la Generalitat no creu que hagi de compensar Recuperació de Pedreres SL. "Nosaltres creiem que no, però si l'operador no ho considera així, té la via judicial per recórrer-ho", ha dit Vila, en referència a l'anunci fet per la gestora en què es plantejava reclamar danys i perjudicis.

A més de notificar la resolució a l'empresa, la maquinària administrativa per tancar Vacamorta també farà altres passes. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) donarà de baixa les fitxes d'acceptació de residus i, gradualment, notificarà a les empreses que abocaven a Vacamorta que ja no els poden dur a l'abocador.

Segellar o traslladar

Amb la resolució d'aquest divendres, però, les sentències només es compleixen en part. I és que tant el TSJC com el Suprem també obliguen a deixar el paratge de Vacamorta tal com es trobava abans que s'hi aboquessin tones i tones de residus. Una decisió, la de traslladar totes les deixalles, que la Generalitat no comparteix.

Per això el Departament ha interposat un recurs de reposició contra aquest punt, demanant que després de la clausura Vacamorta es restauri, però mantenint els residus al subsòl. El Govern s'oposa a traslladar totes les deixalles "per evitar els efectes negatius sobre la salut i el medi" que això podria comportar (perquè els residus generen lixiviats i biogàs).

En aquest sentit, Territori i Sostenibilitat recorda que, actualment, les deixalles "es troben confinades en una vas impermeabilitzat totalment controlat pel què fa a la qualitat de les aigües subterrànies i a l'anàlisi de les emissions atmosfèriques". Per això, el conseller ha tornat a reiterar quina serà l'opció del Govern.

"Imaginin-se, fins i tot des del punt de vista ambiental, les dificultats i l'esforç que caldria fer per moure tones i tones de residus i portar-les a algun altre abocador", ha dit. Vila ja ha avançat que, per poder rebre tot el volum de deixalles que acumula Vacamorta, caldria fer el trasllat a un altre dipòsit situat "a més de 250 quilòmetres".

"Un criteri de prudència ens obliga a discutir si allò més prudent és segellar i, per tant, restaurar l'abocador existent", ha dit Vila, en referència al recurs de reposició. El conseller també ha dit que, en paral·lel, s'està estudiant si el trasllat seria viable, però que la "predisposició no és moure residus".

La postura del conseller, però, xoca de ple amb un informe encarregat per l'Ajuntament de Cruïlles (Baix Empordà) i la plataforma opositora a l'abocador (la PAAC). L'estudi conclou que buidar de residus l'abocador de Vacamorta és l'opció "més adequada i viable", perquè les deixalles "no estan ben confinades", es filtren al subsòl i es dispersen per l'exterior del recinte "contaminant sòl, aigua i atmosfera". Un cop més, com ja ha passat amb la història de l'abocador, serà la justícia qui haurà de dirimir entre segellar o traslladar els residus de Vacamorta.