Alcalde, com es gasta els diners l'Ajuntament de Girona?

Un portal a Internet permet fer preguntes sobre les despeses del consistori

Com s'han gastat els 420.000 euros de 'Girona, Temps de Flors'? Amb quins bancs i a quin interès té contractats els crèdits l'ajuntament? Quines despeses s'han derivat de la consulta dels pressupostos participats de Girona?

Aquestes són algunes de les primeres consultes que alguns ciutadans han deixat a l'Observatori Ciutadà Municipal (OCM) de l'Ajuntament de Girona. Aquesta és una eina impulsada per diferents entitats i grups de persones compromeses amb la transparència i la participació. Els gestors de l'observatori registren a l'ajuntament totes les consultes i, un cop el consistori els lliura les respostes, les pengen a Internet perquè tothom en pugui tenir accés.

Un grup de ciutadans i representants d'entitats han impulsat l'Observatori Ciutadà Municipal de l'Ajuntament de Girona. Una eina concebuda per contribuir a fer més accessible i més fàcil la informació referida als pressupostos municipals. El funcionament és senzill: l'observatori publica aquella informació de la que disposa sobre les partides, el nivell d'execució i les inversions del pressupost (informació extreta del web municipal) i, a partir d'aquí, els ciutadans poden anar deixant les seves preguntes. 

Les consultes dels ciutadans són gestionades pel "grup de suport" de l'observatori, que s'encarrega de registrar a l'ajuntament les qüestions plantejades. "D'aquesta manera evitem que els ciutadans hagin d'anar al registre presencialment i fem nosaltres aquesta tasca per ells", ha destacat un dels impulsors del projecte, Josep Canal. Un cop l'ajuntament respon les preguntes, es penja a la pàgina web de l'OCM la informació lliurada per l'ajuntament, que també es pot compartir via xarxes socials. "D'aquesta manera qualsevol ciutadà pot conèixer la resposta", ha indicat Canal. 

L'observatori acaba d'arrencar i encara no s'han registrat a l'ajuntament les primeres consultes. La voluntat és ara explicar a les entitats implicades el seu funcionament i començar-ne a fer difusió. L'objectiu de l'eina és garantir major transparència dels comptes municipals i que els ciutadans puguin incidir per tal que l'ajuntament lliuri més informació. "Aquesta eina permet que qualsevol ciutadà que no sigui expert pugui entendre millor el pressupost i se'n pugui fer un seguiment durant tot l'any", ha destacat Enric Pons, de la Plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute de Barcelona, que destaca que aspiren a convertir-se en "òrgans de control singulars i independents".

Actualment a Catalunya existeixen observatoris com aquest a Terrassa, Castelldefels iMoià. Fora de Catalunya també n'hi ha un a Burgos. Segons Pons, ja assessoren una dotzena de municipis catalans que també volen posar en funcionament aquestes eines.