El servei de psicologia del Dipsalut atén 48 víctimes d'agressions sexuals a Girona, un 9% més que el 2021

La xifra suposa més del doble de la registrada el 2020 i la del 2019, quan van fer 22 intervencions

L'equip de psicologia del Dipsalut ha atès d'urgència 48 víctimes d'algun tipus agressió sexual a la demarcació de Girona en el que portem d'any. Entre elles, violacions, violacions grupals, violència sexual dins l'entorn familiar o agressions a l'àmbit laboral.

La majoria (96%) eren dones i el 35% menors d'edat. La dada supera el total d'atencions que es van fer durant tot l'any passat (44 de gener a desembre) i és més del doble de la dels anys precedents: l'any 2020 –en plena pandèmia- se'n van atendre 15 i el 2019, 22.

El servei es mobilitza a petició dels anomenats "activadors qualificats" i només si la víctima ho autoritza. Entre els mesos de gener i mitjans de novembre, la pràctica totalitat de les intervencions (95%) s'han fet a petició del cos de Mossos d'Esquadra.

La resta d'activadors han estat alcaldesses i alcaldes dels municipis gironins, caps de les policies locals, protecció civil i bombers, responsables de serveis socials i del Departament d'Educació.

L'increment progressiu d’intervencions que mostren les dades es relaciona, segons Disalut, amb la tendència general a l'alça de denúncies per delictes sexuals i a una major "sensibilitat" sobre la importància de proporcionar acompanyament psicològic especialitzat tan aviat com sigui possible per tal de minimitzar els danys que el trauma pot causar sobre les persones que han patit aquesta violència.

Els integrants de l'equip tenen el grau de Psicologia, han rebut formació especialitzada i continuada tant en atenció d'emergències com en suport a víctimes de violència sexual i són professionals amb una àmplia experiència en aquest àmbit de treball específic. Estan dispersats geogràficament per tal d'intervenir amb la màxima immediatesa possible.

Les intervencions de suport psicològic especialitzat d’urgència permeten disminuir la intensitat i el grau d'afectació de les primeres reaccions i alteracions psicològiques i també reduir la possibilitat de l’aparició de trastorns posteriors.

En els casos que ho requereixen, després d'aquesta primera intervenció, es dona continuïtat al tractament a mitjà o a llarg termini. Es fa a través d'un mecanisme de derivació a la Xarxa de Salut Pública o a serveis especialitzats.

A més de l'atenció a víctimes de delictes sexuals, el Servei de Suport Psicològic en Situacions de Crisi al Municipi de Dipsalut es mobilitza per a víctimes directes i indirectes d'altres situacions d'alt potencial traumàtic com poden ser accidents greus, delictes violents, morts sobtades o violentes (especialment d'infants) o catàstrofes que succeeixen als municipis gironins. També es pot activar per atendre els professionals d'emergències que intervenen en aquests casos i que ho puguin necessitar.

En el que portem d'any han fet 85 intervencions arreu de la demarcació i ha atès un total de 418 persones (48 d’elles arran de delictes sexuals). Les atencions més freqüents han estat amb motiu de delictes violents (incloses les agressions sexuals) amb un 55% de les intervencions, seguit de les morts sobtades (per accidents, suïcidis o altres) que suposen un 30% de les atencions.