La FTGC tutela uns 11 milions d'euros en el seu 10è aniversari

L'entitat té al seu càrrec 559 persones i en els deu anys d'història ha donat protecció a un total de 840

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines (FTCG) va iniciar la seva activitat avui fa deu anys. En aquest temps, ha protegit 840 persones i és l'entitat tutelar que atén més gent de tot Catalunya. Aquesta fundació només actua per mandat judicial en casos de persones que -ja sigui per malaltia, per patologies relacionades amb l'envelliment o per una discapacitat intel·lectual- es troben en una situació vulnerable i necessiten un cop de mà per gestionar el seu dia a dia o el seu patrimoni.

Actualment, la FTCG compta amb una plantilla de 40 treballadors i un pressupost anual de 1,5 MEUR (2012). Ara dóna cobertura a 559 persones. Entre les seves tasques, també hi ha la de controlar el patrimoni i els béns de les persones tutelades. En total, la fundació s'encarrega de controlar 1.021 comptes bancaris titularitat de les persones protegides, que ascendeixen a 10.797.480 euros.

Durant el 2012, la fundació ha gestionat més 4,5 MEUR en ingressos dels tutelats, dels quals 3,1 MEUR provenen de pensions, 538.665 euros de drets civils (lloguers, vendes de béns o herències), 496,593 de nòmines per activitat laboral i 256.993 euros en ajuts socials.

Aquest passat 2012, la FTCG va registrar un total de 11.976 accions de seguiment de la situació personal o social d les persones protegides. Les accions les han fet els 30 professionals de l'àrea social de la fundació.

Perfil dels tutelats

De les persones que actualment tutela l'entitat, un 30% pateix un transtorn mental sever, un 23% té algun tipus de trastorn de conducta, un 23% té un retard mental, un 16% pateix una demència i el 8% restant correspon a d'altres diagnòstics.

Pel que fa a les edats, el gran gruix se situa entre els 40 i els 49 anys (102 persones) i entre els 50 i 59 anys (115 persones). També hi ha 79 usuaris que tenen entre 80 i 89 anys; 65 usuaris entre 60 i 69 anys i només 41 persones joves (entre 20 i 29 anys). Cinc dels usuaris superen els 100 anys.

Respecte al lloc de residència, un 39% viu en residències o centres sociosanitaris i un 34% en el domicili propi. La resta viuen en residències o centres especialitzats per a discapacitats, pisos tutelats o, fins i tot, en pensions o hotels (15 casos).

Assessorament per a les pretuteles

Un altre dels serveis que ofereix la fundació és assessorament per a pares de persones amb discapacitat (però també qualsevol ciutadà que vulgui preveure-ho), que vulguin tenir lligat que, un cop faltin, hi hagi una entitat que protegeixi els seus fill.

En aquest àmbit, consten actualment 68 expedients de pretutela, provinents d'escriptures notarials de delació de tutela futura, autotuteles i poders preventius (en previsió de pèrdua de la capacitat). La fundació s'ha compromès a acceptar aquests casos registrats.