Platja d'Aro aprova la inversió de 150.000 euros per arreglar diverses voreres del municipi

Els treballs han de durar sis mesos i es millorarà una superfície de 1.400 metres quadrats

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) ha aprovat definitivament el projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi inclòs dins la campanya de voreres 2022 i ja es troba en fase de licitació, podent-se presentar empreses fins el proper 10 d'agost.

El pla té un pressupost de 149.882,03 euros i un termini d'execució de sis mesos. Els carrers que s'han definit per a ser objecte de la millora es troben repartits entre la zona del centre, els Estanys, S'Agaró i Castell d'Aro tal i com es defineix el projecte.

Les obres consisteixen en la substitució del paviment de diferents carrers, prèvia reparació de la subbase de formigó si s’escau, i substitució de la vorada i/o la rigola quan sigui necessari. Un cop realitzada la inspecció als diferents vials del municipi, s’ha constatat que les deficiències del paviment de les voreres dels diferents carrers es poden diferenciar en dos grans grups:

Un d'ells malmesos per l’esgotament de la vida útil del paviment que provoca un desgast i deteriorament que deriva en trencament de la peça i posterior aixecament. Un altre grup definit per l'aixecament de les voreres provocat per les arrels dels arbres, principalment pins mediterranis i plàtans, que provoca l’alçament dels panots i les peces de paviment. Aquesta tipologia de dany es troba repartida per tot el municipi i és la més freqüent. Finalment, també s'inclou l’adequació de les voreres a les noves normatives d’accessibilitat, principalment dels guals dels passos de vianants.

Amb tot, la superfície total de vials on s’actuarà cobreix una superfície de 1.399,81 metres quadrats.