Cruïlles posa tanques i panells informatius a la llera del Daró per evitar el pas de vehicles

L'objectiu és preservar la fauna i l'ecosistema fluvial

El Consorci de les Gavarres i l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà) ha acordat la instal·lació de tanques i panells informatius a la zona de la Palanca de Cruïlles per restringir el pas de vehicles motoritzats per la llera del riu Daró.

L'objectiu és evitar que ocasionin danys a l'econsistema fluvial i a la seva fauna aquàtica i de ribera. La iniciativa, que s'emmarca en el projecte 'Escanyats', busca evitar els usos que el malmeten com la recollida irregular d'al•luvions –sediments-, sorres i graves per a la construcció i arranjament de camions així com l'abocament de residus d'obres però també l'entrada de cotxes i motos.

El riu Daró és un dels pocs rius mediterranis de terra baixa ben conservat que queda al nord de Catalunya. A això, s'hi suma el gran interès ecològic que té per l'existència d'hàbitats i espècies escassos i d'interès per la conservació. En aquest sentit, l'actuació s'ha fet amb l’objectiu de fer un control intensiu de la fauna aquàtica exòtica d'aquest tram, conservar i recuperar espècies amenaçades de fauna aquàtica, així com hàbitats d’interès comunitàries. L'actuació s'ha fet en paral·lel a la restauració ecològica i paisatgística de ribes i riberes del Daró.

El projecte 'Escanyagats' se centra principalment en la conservació de les rieres mediterrànies de les comarques gironines. També pretén establir un vincle amb la ciutadania, creant grups de voluntariat estables per sensibilitzar i divulgar la riquesa dels hàbitats aquàtics de l'espinós i altra fauna aquàtica amenaçada, com ara el gripau d’esperon, el tritó verd i el tritó palmat.