Els antifeixistes de Salt, multats per actitud 'hostil i agressiva' segons Interior

El conseller Felip Puig reitera que la convocatòria no es va comunicar "en els termes i terminis que fixa la llei"

El conseller d'Interior ha refermat la seva convicció que la multa interposada per la manifestació antifeixista de Salt va ser justificada. En una resposta parlamentària, presentada pel diputat d'ERC Oriol Amorós, el conseller assegura que la marxa antifeixista -que es va fer en resposta a la concentració impulsada per PxC, tot i que finalment la van desconvocar - no es va comunicar "en els termes i terminis que fixa la llei orgànica que regula el dret a manifestació".

L'escrit recorda que, llevat de casos excepcionals, les manifestacions s'han de comunicar en un termini d'entre deu i trenta dies a la data escollida.

En referència a aquell 27 d'agost, el conseller es remet a l'acta aixecada pels Mossos d'Esquadra a l'hora de justificar l'obertura de l'expedient sancionador. El conseller assegura que l'acta recull "que l'actitud dels manifestants va ser hostil envers la presència policial".

"Els crits i els insults als efectius policials van propiciar que, en certs moments, les dotacions de l'ordre públic haguessin de posar-se el casc com a mesura d'autoprotecció, sense que s'haguessin d'aplicar altres mesures policials", assegura Puig en la resposta parlamentària.

La resposta parlamentària afegeix també que els agents "van intentar fer advertiments formals a les persones que semblaven dirigir la manifestació", però que "el caràcter marcadament hostil i agressiu va fer-ne impossible la comunicació".

De 300 a 30.000 euros

El departament d'Interior argumenta que ha incoat l'expedient sancionador contra dues persones, Mostafà Sh. i Sílvia R., com a organitzadors o promotors de la manifestació no comunicada. "A l'expedient hi consta que els imputats van efectuar actes de lideratge, organitzant i dirigint les persones que hi participaven, cridant consignes per megàfon i indicant en quin moment es donava per finalitzada la manifestació", assegura Puig.

El conseller argumenta la Llei 1/1992 sobre protecció de la seguretat ciutadana estableix com a infracció greu la celebració de reunions en lloc de trànsit públic o manifestacions incomplint la normativa sobre dret de reunió. De fet, el conseller exposa en la resposta que durant el desenvolupament de la manifestació no comunicada van haver de tallar carrers a Salt.

Segons la normativa, per infringir aquest llei s'enfronten a sancions econòmiques d'entre 300,52 a 30.050,61 euros. Interior ha imposat una multa total de 4.500 euros. El conseller també especifica que no han incoat cap expedient sancionador contra PxC, organitzadors de la concentració comunicada, perquè la van desconvocar després que el Departament la prohibís per prevenir "alteracions de l'ordre públic amb perill per les persones i béns".