L'ajuntament cedeix l'estadi de Montilivi al Girona F.C i s'estalvia 150.000 € en manteniment

La concessió és per a un màxim de 50 anys i estableix que el club ha d'invertir anualment 60.000 euros en millores

L'Ajuntament de Girona s'estalviarà fins a 150.000 euros l'any en el manteniment de l'estadi municipal de Montilivi. L'estadi té com a únic ús acollir entrenaments i partits del Girona Futbol Club i l'ajuntament ve cedint l'ús de les instal·lacions al club des del 1989 a través de diferents convenis, en els quals s'estableix que l'ajuntament n'assumeix les despeses de manteniment. El darrer conveni finalitzava el 2013 i ara l'ajuntament ha pactat amb el club una nova fórmula de relació que ja és vigent.

L'ajuntament deixarà de pagar les despeses de manteniment del club -inclosos la neteja, despeses de protocol i subministraments- i tampoc invertirà més diners públics en les millores de l'estadi. A partir d'ara, aquests pagaments els haurà de fer el club, que també s'haurà de gastar 60.000 euros cada any en millores a l'estadi. L'acord preveu que qualsevol modificació en l'adjudicació haurà d'aprovar-se per ple i que hi haurà una comissió de seguiment de l'acord.

L'alcalde, Carles Puigdemont, ha destacat que no ha estat senzill arribar a l'acord i s'ha felicitat perquè, segons argumenta, la decisió satisfà a les dues parts. Els diferents grups han destacat que, en temps de crisi, l'ajuntament no podia assumir les despeses de l'estadi i les inversions en millores. Per altra banda, l'alcalde ha destacat que el club té les garanties que durant 50 anys l'estadi serà per al seu ús i això "garanteix l'arrelament del club".

Aprovada la creació del trenet turístic

Tots els grups polítics han aprovat per unanimitat crear el servei de tren turístic a la ciutat. Aquest servei és present a Girona des del 1995 però, amb l'entrada de CiU, es va deixar en suspens l'expedient. La regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Marta Madrenas, ha posat de manifest que l'expedient de fa 17 anys recollia que es tractava d'una autorització "experimental" per tal d'estudiar la viabilitat del servei i que tenia una vigència d'un any. Posteriorment, no s'ha convocat cap concurs ni s'ha creat el servei.

A causa de l'incompliment de les condicions, l'equip de govern ha portat al ple la decisió de crear el servei turístic per, posteriorment, obrir un concurs públic per adjudicar l'explotació del servei. Tots els grups hi han donat suport però han suggerit aspectes que hauria de preveure el nou expedient. El portaveu d'ICV, Joan Olóriz, ha demanat que es demani a les empreses que es presentin al concurs que disposin d'un trenet amb sistema híbrid per evitar contaminacions. Pel PSC, la regidora Glòria Plana ha demanat que el concurs que es convoqui sigui "realista".

El pressupost, aprovat definitivament

El ple també ha servit per aprovar definitivament el pressupost del 2012. L'equip de govern de CiU ha desestimat totes les al·legacions presentades pels grups de l'oposició i ERC (que no té representació al ple) per considerar que no es refereixen a "qüestions de caràcter tècnic o jurídic". El pressupost és de 97,5 MEUR i el capítol d'inversions ascendeix a 5.705.000 euros.

Aquest ha estat el primer ple que s'ha retransmès en directe a través de la pàgina web de l'Ajuntament.