La Seguretat Social retira la pensió de viduïtat a l'assassí de la cuinera de Sils

L'Estat reclamarà a Llorenç Morell els imports abonats indegudament

Segons la SS, la revocació ha estat immediata una vegada l'Audiència de Girona ha informat l'Institut Nacional de la Seguretat Social de Girona que l'home estava condemnat per violència de gènere. Llorenç Morell va matar a ganivetades la seva dona el juliol del 2005 i no va confessar ser l'autor del crim fins tres mesos i mig després.

Segons explica la SS, Llorenç Morell no apareixia a la base de dades de condemnats per violència de gènere, amb unes dades que es creuen informàticament amb els homes perceptors de pensions de viduïtat per evitar aquests casos de frau. En aquesta base, hi ha 16.062 sentències dictades per violència de gènere.

A la vegada que li reclamarà tots els diners percebuts fins ara de forma indeguda, la SS iniciarà una investigació per aclarir l'error que ha portat a pagar aquesta pensió de viduïtat durant més de sis anys, en contra de la norma aprovada per la mateixa SS.