Tossa vol ampliar mig any la mortòria per a noves llicències d'habitatges turístics

Ja n'hi han 1.181

L’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) vol aprovar en el ple de dijous que ve suspendre durant sis mesos més el fet de donar noves llicències d’habitatges d’ús turístic en tot el terme municipal. L’objectiu d’aquesta ampliació de suspensió, que es va iniciar el passat mes de juliol, és esperar la reforma de la normativa pendent que ha de redactar la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya per tal de coordinar-la amb la normativa municipal.

Segons dades de l’Oficina de Turisme, l’ajuntament té comptabilitzats 1.181 habitatges d’aquests característiques amb una capacitat per a 7.089 persones que, de mitjana, fan una estada de 7 dies a la població. Cal recordar que els habitatges d’ús turístic (HUT) són aquells habitatges ja moblats i dotats per a la seva ocupació immediata, llogats per estades de temporada que no superen els 31 dies.

Des de l’aprovació l’any 2016 del Pla Especial d’Habitatge d’Ús Turístic de Tossa, la demanda d’aquest tipus d’activitat no ha parat de créixer i, des de l’Ajuntament, es manifesta la necessitat d’impulsar alguna mesura per tal de completar la regulació existent i ordenar l’oferta, anticipant-se a possibles problemes potencials de convivència. I és que s’ha detectat que aquesta activitat pot generar problemes especialment quan conviu en un mateix edifici amb veïns habituals, problemàtica que s’aguditza si són immobles amb manca d’aïllaments acústics, espais comuns no adequats i quan no es disposa d’una gestió professionalitzada de l’activitat.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Tossa ha optat per reordenar i regular urbanísticament tant les condicions d’implantació i exercici de l’activitat com la localització dins el terme municipal amb l’objectiu d’assolir l’equilibri entre el dret a realitzar l’activitat i la garantia d’una vila sostenible. Per aquest motiu, es modificarà el pla especial vigent i es determinarà per cada sector de la població les condicions amb les que aquesta activitat es podrà portar a terme.

El regidor d’Urbanisme, Ramon Gascons, explica que "creiem que la proliferació d'aquesta activitat està perjudicant l'accés a lloguer de tot l'any per a gent jove, famílies o treballadors de temporada. Comptarem amb els professionals del sector per a millorar la situació actual perquè entenem que fan molt bona feina. Volem acabar amb les pràctiques il·legals que suposen una clara competència deslleial a qui fa bé la seva feina. Hem d'exigir rigor, professionalitat, seriositat i qualitat en el producte, i el pas necessari per a poder arribar aquí és crear una ordenança reguladora que s'adapti a les necessitats de Tossa".