Girona inicia les obres de restauració de l’àrea de lleure de la Font del Ferro

Es porten a terme en el marc del projecte de cooperació transfronterera RES’PIR

El principal objectiu del projecte RES’PIR és desenvolupar als territoris participants un procés de qualitat promovent una oferta de turisme actiu i de natura sostenible, en un context de cooperació i d’intercanvi d’experiències entre espais transfronterers (Ariège i Girona).
 
En el marc del RES’PIR s’està procedint a la restauració i millora de diversos itineraris naturals i una de les actuacions previstes és justament la millora de l’àrea de lleure de la Font del Ferro, punt de parada estratègic situat en la proximitat de diversos itineraris molt concorreguts.
 
El projecte de restauració de l’àrea de lleure del paratge de la Font del Ferro inclou les següents actuacions:
 
Zona d’aparcament de la Font del Ferro: es proposa una ordenació de l’àrea d’aparcament creant un límit per tal que els cotxes es distribueixin ordenadament, es doni amplada suficient pel pas de vehicles d’emergència i quedi una àrea d’estada per als visitants més protegida. A més, es protegeix la vegetació existent dels possibles danys que pugui sofrir pel fet de tenir els vehicles massa propers. Es fa també una ordenació pel que fa als elements de mobiliari i senyalització, i s’adequa el tema del drenatge de les aigües pluvials.
 
Camí d’accés a la Font: es proposa la retirada dels pals de telèfon que estan fora de servei, la protecció amb pilones de les vores del camí per tal que no hi aparquin els cotxes i el que és més important per a la durabilitat del camí: refer els camins de l’aigua transversals per tal que aquesta no es vagi emportant el sòl i desfaci la rasant del camí.
 
Paratge de lleure de la Font del Ferro: es proposa una actuació de restauració per tal de sostenir marges, refer camins i adequar baixadors que s’han anat fent al llarg del temps i que estan en mal estat a causa de l’ús intensiu que se’n fa i de la manca de drenatge o conducció de les aigües pluvials i desguassos de la font sense adequar. Així mateix, es proposa restaurar els elements del mobiliari i crear-ne de nous, amb una renovada distribució seguint l’estil i la forma original. Es proposa també la instal·lació de bancs i papereres noves. A la zona on s’ubica la font de la Pinya es proposa la restauració del coronament dels murs per ajudar a conduir les aigües de pluja refent el drenatge, així com la restauració dels paviments i dels bancs i portar a terme una neteja general.