Marc Vidal (ICV) apunta que 'la crisi la pateixen especialment les dones'

El candidat per Girona destaca sis punts sobre les polítiques d'igualtat

En un acte aquest dissabte a Blanes, la coalició ecosocialista ha volgut destacar els sis aspectes que planteja en matèria de gènere. Un per un, en primer lloc ha fet referència als permisos per naixement i adopció i estableix que aquests siguin iguals, intransferibles i amb la mateixa part obligatòria. En segon lloc, es proposa una Llei Integral de regulació del temps, de caràcter transversal i que valoritzi i visibilitzi socialment el temps reproductiu i de cura de les persones equiparant el treball remunerat i el treball de cura.

La reforma de la Llei Integral contra la violència de gènere és també una reivindicació que recull el programa ecosocialista i exigeix que es posi l'accent en la sensibilització, prevenció i detecció amb dotació pressupostària que faci efectiva la llei i garanteixi l'eficàcia de les mesures aplicables i garanteixi la formació adequada del conjunt de professionals que hi intervenen.

En quart lloc, ICV-EUiA reclama el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs a totes les comunitats autònomes, amb les mateixes facilitats i garanties. La garantia d'aquest dret ha d'anar acompanyat de la inclusió de l'educació sexual i afectiva en l'ensenyament obligatori i amb una ampliació de l'accessibilitat als mètodes anticonceptius a través de la Seguretat Social.

En cinquè lloc es planteja el reconeixement dels drets de les persones treballadores del sexe per superar la indefensió de moltes persones que atorga l'ombra de l'al·legalitat vigent en aquests moments. Per ICV-EUiA, aquest reconeixement ha de garantir una regulació de les relacions laborals, la situació sanitària i la fiscalitat i ha de garantir prestacions socials com la baixa per malaltia i una pensió digna.

Finalment, el programa reivindica l'aplicació de polítiques proactives de lluita contra la desigualtat que pateixen les dones en el mercat laboral.

Per Vidal, es tracta de "propostes valentes, que toquen temes dels quals no se'n vol parlar, i que plantegen una resposta ambiciosa als problemes de gènere que malgrat tot seguim patint en ple segle XXI".