Acord per garantir el subministrament d'aigua a persones sense recursos a Anglès

L'han signat el Consell Comarcal i l'Aqualia

El Consell Comarcal de la Selva i Aqualia, l’empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües d’Anglès, han signat un conveni per garantir l’accés a l’aigua potable als ciutadans d’Anglès en situació de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica que no poden fer front a les factures per al consum d’aigua.

Per això, Aqualia ha creat un Fons Social de Solidaritat per donar cobertura econòmica i evitar el tall del subministrament d’aigua potable a persones amb greus dificultats. La dotació d’aquest fons és de 1.500 euros i va a càrrec d’Aqualia a fons perdut, sense que aquest import afecti al balanç de la concessió.  L’ajuda comporta l’exempció del deute corresponent al consum d’aigua, incloent impostos i tributs, a aquelles unitats  familiars que estiguin en situació de precarietat.

Aquest conveni s’emmarca en el compromís de l’empresa amb tots els municipis en els que presta servei d’aportar solucions tant tècniques com socials necessàries en benefici dels ciutadans. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha manifestat que “un nombre creixent de famílies tenen dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge i aquesta fusió entre l’administració i l’empresa demostra que treballant de la mà i amb un mateix objectiu, es poden obtenir grans resultats en benefici dels ciutadans”.

L’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset, ha agraït la “sensibilitat d’Aqualia” i ha valorat molt positivament que “a més de gestionar el servei municipal d’aigües des de fa anys, hagi decidit donar un pas endavant i ajudar a les persones que no poden pagar la factura de l’aigua”.

Per la seva banda, el delegat de Barcelona i Girona d’Aqualia, Manel Gómez, ha manifestat que “l’aigua és un bé bàsic de primera necessitat i, per tant, un dret humà que tothom ha de tenir garantit; per això, des d’Aqualia proposem mecanismes que permeten continuar prestant el servei a les persones necessitades, assegurant així que ningú es pugui veure privat d’aquest bé per motius econòmics. El nostre paper com a empresa especialitzada en la gestió de serveis públics no només passa per oferir les millors respostes tècniques per a la sostenibilitat econòmica i mediambiental del servei, sinó també per emprendre, junt a les administracions públiques, accions per garantir la sostenibilitat social”.

Les persones que compleixin els requisits que s’estableixen en les bases reguladores es podran adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Anglès o als Serveis Socials Comarcals, que valoraran la idoneïtat de l’atorgament de l’ajuda en cada cas concret.