Un altre error de l’Estat en els ingressos de 2009 fa que Roses hagi de retornar 770.000 euros

L'ajuntament de Girona és un altre dels consistoris castigats i haurà de retornar sis milions d'euros

Anualment, l’Estat avança anticipadament als municipis la quota que els correspon dels ingressos estatals a partir d’una estimació realitzada pel propi Ministeri d’Economia. Les previsions de 2008 i de 2009 no s'han acomplert, motiu pel qual els ajuntaments han de tornar la diferència entre la previsió inicial, en ambdós casos superior a la real, i els resultats finals. Ara l’Estat reclama als ajuntaments que paguin la diferència corresponent a l’exercici 2009, quan aquests diners ja s’han invertit.

La devolució d'aquest import s'haurà de fer en 5 anys a partir de 2012 i en el cas de Roses se sumarà al 208.425 euros que ja s'estan retornant de la liquidació de l'exercici 2008. La conseqüència d'aquestes errades en les previsions del Ministeri d'Economia repercutiran directament en els pressupostos municipals de Roses, que durant els propers exercicis hauran de reduir-se en uns 200.000 euros anuals.

Aquesta és una situació que afecta a tots els municipis, i que s'afegeix a la delicada situació actual de les finances municipals, tant pels necessaris ajustaments que s'hauran de practicar per equilibrar de nou els pressupostos municipals, com per la preocupant incertesa econòmica que provoca aquest sistema de finançament als municipis.

I és que un percentatge ben significatiu dels ingressos municipals, que pot arribar a ascendir fins a un 25%, procedeixen de la seva participació en els ingressos de l’Estat, motiu pel qual es veuen greument afectats pels errors de previsió comesos per l’Estat en els exercicis 2008 i 2009. A més, el fet que les errades en les seves previsions no siguin menors, ja que suposen una reducció de fins al 20% dels càlculs inicials, provoca que els ajuntaments hagin de retornar ara importants quantitats de diners, pressupostades i gastades durant els anys 2008 i 2009.

Aquesta situació, segons indica l’alcalde de la població, Carles Pàramo, "resulta un greu problema per a l’administració municipal. L’Estat s’equivoca i ara ho hem de pagar els ajuntaments. Aquesta situació, fa que l’austeritat i rigor pressupostari marcat pel nou equip de govern de Roses, resulti ara peremptòria per poder afrontar aquesta minoració d’ingressos sense que repercuteixi en els ciutadans del municipi".