Figueres comença les obres d'adequació i accessibilitat del carrer Sant Llàtzer

També s'ha reobert al trànsit rodat el carrer Sant Pau des de la Rambla

L'Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) ha incitat les obres de millora d'adequació i accessibilitat del carrer Sant Llàtzer entre la plaça de l'Estació i el carrer Méndez Nuñez, per ampliar les dues voreres del carrer i facilitar una millor accessibilitat i seguretat dels vianants, en tractar-se d'una zona de pas amb una gran afluència en situar-se en l'itinerari entre les estacions de trens i autobusos de Figueres i el centre de la ciutat.

A més de la remodelació en superfície del vial, els treballs també suposaran una millora de la xarxa d'aigua, la renovació de l'enllumenat públic i el soterrament de les línies telefòniques, així com una millora estètica del carrer amb la incorporació d'arbrat i l'actualització del mobiliari urbà i la senyalització horitzontal i vertical. Els treballs tenen una previsió d'execució de 10 setmanes i un pressupost de 94.918,78 euros (IVA inclòs).

Tanmateix, en matèria de mobilitat, l'Ajuntament ha procedit a l'obertura de la circulació del trànsit rodat al carrer Sant Pau des de la Rambla, per millorar la mobilitat i l’accés a la zona migdia de la ciutat -de la Rambla cap a sud- i al mateix temps descongestionar l’alt volum de trànsit que absorbeixen els carrers Caamaño i d’en Blanc, això com l’entorn i les places Catalunya i Palmera.

Aquesta mesura, comunicada als veïns el passat 13 d'agost, ha anat acompanyada d'una limitació de la velocitat de circulació a 20 km/h, així com la instal·lació de pilones i senyalització vertical i horitzontal per assegurar la mobilitat i seguretat dels vianants.