Denuncien casos d'assetjament psicològic a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

El sindicat CSIF diu que el consistori no ha fet res per revertir-ho

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, porta temps denunciant que, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), diversos treballadors sofreixen assetjament laboral.

Denunciat diverses vegades davant d’Inspecció de Treball, definitivament en 2017, Inspecció va admetre aquests riscos psicosocials i va requerir a l'Ajuntament, de forma immediata, a prendre les mesures oportunes: l'adopció de les mesures específiques establertes en l'avaluació de riscos, l'elaboració d'un protocol de resolució de conflictes i la integració en els protocols de treballadors especialment sensibles i la vigilància de la salut després d'una baixa prolongada de l'estat psicològic dels treballadors.

Avui dia, el sindicat assegura que l'Ajuntament no ha pres cap mesura per a revertir la situació i la pròpia Mútua ha diagnosticat, a un dels afectats, un “trastorn d'estrès posttraumàtic en relació a un probable assetjament psicològic laboral mantingut”. CSIF- Girona exigeix a l'Ajuntament de Sant Feliu que prengui immediatament les mesures oportunes per a solucionar el problema i es depurin les responsabilitats que procedeixin en dret.