Els alumnes dels instituts de secundària de Banyoles seran objecte d'estudi per evitar 'morts sobtades'

Els faran electrocardiogrames durant quatre anys de forma voluntària

Hi ha en la població general una sèrie de malalties cardíaques que són presents des del naixement i que poden causar símptomes com palpitacions, mareigs, pèrdues de coneixement i mort sobtada. Dins d’aquest grup de patologies hi ha la síndrome de Wolff-Parkinson-White, la síndrome Brugada, la síndrome de QT llarg, la síndrome de QT curt, la miocardiopatia hipertròfica i la displàsia aritmogènica de ventricle dret. Aquestes alteracions solen acompanyar-se de canvis de l’electrocardiograma basal, que permeten orientar el diagnòstic. El screening electrocardiogràfic en grans poblacions fet a diferents països ha demostrat ser útil per a la identificació de nens i joves portadors asimptomàtics, i per tant no diagnosticats, de les esmentades patologies.

El propòsit de l’estudi és esbrinar el valor de fer una història clínica i un electrocardiograma de forma sistemàtica a tota la població de joves de segon d’ESO per identificar precoçment la presència de símptomes propis o dels seus familiars i d’alteracions electrocardiogràfiques causades per un grup de malalties cardíaques que potencialment poden causar arítmies cardíaques, pèrdues sobtades del coneixement o mort sobtada.

La participació és voluntària i cal una firma prèvia de consentiment per part dels pares o tutors. Els subjectes que acceptin participar-hi hauran de respondre un qüestionari sobre l’existència de símptomes i també antecedents familiars de mort sobtada en persones de menys de 50 anys i aparentment sanes. Posteriorment es fa l’electrocardiograma de 12 derivacions als participants de l’estudi, que serà interpretat per un cardiòleg i rebran un informe escrit amb el resultat. Si el resultats són anormals o sospitosos d’alguna de les patologies en estudi seran derivats a un cardiòleg per aprofundir en l’avaluació.

La informació obtinguda durant la investigació pot concloure en el diagnòstic precoç de malalties cardíaques potencialment malignes i la possibilitat d’administrar de manera primarenca un tractament adequat.

L’estudi s’implementa inicialment els propers 4 anys, del 2010 fins al 2013, a tots els joves de segon d’ESO dels instituts de Banyoles i s’esperen entre 1.000 i 1.200 participants. Els resultats de les enquestes i de l’electrocardiograma es compararan amb els resultats de les exploracions complementàries que es facin i amb la presència o no de símptomes en el seguiment dels participants a fi i efecte de valorar el grau de sensibilitat especificitat d’aquestes proves per identificar anomalies rellevants. Els electrocardiogrames i les enquestes seran codificats per assegurar la protecció de la identitat. Després d’aquests 4 anys i en funció dels resultats es valorarà la conveniència de continuar fent aquestes exploracions de manera sistemàtica cada any.

Durant la presentació del projecte el passsat 1 d'abril, el cardiòleg Josep Brugada es va mostrar molt satisfet d’engegar aquest projecte a Banyoles, i va destacar que 'Banyoles continua essent la ciutat més cardioprotegida de l’Estat'. L’alcalde del municipi, Miquel Noguer, va manifestar per la seva banda que el projecte 'és una brillant idea, pioner i engrescador'.