Hinojosa de Sarrià comença a tapar la terrassa per reduir els sorolls

Els treballs acabaran a finals de juliol

La paperera Hinojosa ha iniciat les obres de de cobertura de la terrassa, que estaven previstes en un inici per l’estiu d’aquest any, i les quals s’espera que finalitzin a finals de juliol. Aquests treballs s'emmarquen dins el pla d'acció de l'empresa per tal de reduir els sorolls que causen greus molèsties als veïns.

Tant el tècnic d’AVEnginyers, com el Tècnic de Qualitat Ambiental de la Generalitat, com el Tècnic de SyS (que treballa com assessor de l'Ajuntament), estan d’acord en valorar que quan aquesta intervenció estigui finalitzada, serà la que donarà més resultat en l’impacte de reducció de decibels.

D'altra banda s’estan fent comprovacions dels resultats de les accions que es van implementant, l’informe final d’aquestes serà lliura en breu a l’Ajuntament, conjuntament amb el decàleg de bones pràctiques, que estableix uns protocols de tasques per tal d’incrementar els resultats en la reducció del soroll.

El consistori ha assegurat avui que pel que fa a les conseqüències acústiques provocades per les alarmes que s’activen quan salta una vàlvula, es milloraran els temps de detecció dels punts que ocasionen aquestes averies, amb la finalitat de reduir al màxim el temps en què l’alarma està sonant.

Des de l’Ajuntament es transmet a l’Empresa la convocatòria urgent d’una reunió on s’abordarà el Pla de Gestió d’Olors presentat recentment, del que només falta l’informe dels tècnics de la Generalitat experts en aquesta matèria.

Aquesta informació arriba després que es celebrés la tercera reunió tècnica de seguiment del Pla de Sorolls.