Girona registra la taxa d'atur més elevada de Catalunya amb 80.100 desocupats

S'ha registrat una pèrdua trimestral de 400 llocs de treball

A la demarcació de Barcelona aquest primer trimestre el nombre de desocupats arriba a les 490.800 persones i s'assoleix una taxa d'atur del 17,74%. A la demarcació de Tarragona, el nombre de persones que cerquen feina arriba a les 328.900 i la taxa d'atur se situa en el 18,38%. Finalment, a la demarcació de Lleida, hi ha aquest març 31.200 persones sense feina i una taxa d'atur del 14,61%.

Al conjunt de Catalunya, la desocupació ha pujat durant el primer trimestre de l'any fins a les 676.200 persones i fixa la taxa d'atur en el 17,91%, gairebé un punt més que el darrer trimestre del 2009 (17,01%), segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En relació amb el trimestre anterior, el nombre d'aturats augmenta de 33.200 persones, el 5,17% més, i de 53.200 persones, el 8,6% més, si les xifres es comparen amb les de fa un any. La població ocupada se situa en 3.098.900 persones, cosa que suposa la destrucció de 37.500 nous llocs de treball, l'1,2% menys, respecte els tres últims mesos del 2009, i un 4,07% menys en relació al primer trimestre del 2009.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats en el primer trimestre de l'any puja de 286.200 persones respecte el trimestre anterior i se situa ja en les 4.612.700 persones situant la taxa d'atur en el 20,05% de la població activa. D'aquesta manera es confirmen les dades que es van filtrar dimarts per un error informàtic de l'INE i que són les més dolentes registrades a l'Estat des de finals del 1997.

Catalunya, la tercera comunitat on més augmenta l'atur

Amb 33.200 noves persones inscrites a les llistes d'atur, Catalunya se situa com la tercera comunitat on més augmenta la desocupació. La precedeixen, en primer lloc, la Comunitat de Madrid, on el nombre de desocupats augmenta de 53.900 persones durant aquest primer trimestre de l'any i Andalusia, on hi ha 46.900 persones més sense feina. En l'altre cara de la moneda, hi ha el País Basc, l'única comunitat on el nombre d'aturats baixa, hi ha 9.400 desocupats menys que el trimestre anterior.

Pel que fa a l'ocupació, Catalunya encapçala també els primers llocs de la llista en destrucció de llocs de treball. A Galícia s'han destruït durant els tres primers mesos de l'any, 41.800 llocs de treball, a Catalunya hi ha 37.200 llocs de treball perduts, respecte el trimestre anterior i a la Comunitat de Madrid n'hi ha 34.700 més.

L'ocupació, continua a la baixa

Així doncs, en aquest primer trimestre de l'any el nombre d'ocupats torna a descendir en 37.500 persones seguint així la tendència a la baixa iniciada el trimestre anterior malgrat fer-ho però d'una forma més suau. Tal com indiquen les dades, la destrucció de l'ocupació ha estat un -1,2% en relació amb el trimestre anterior, en què la pèrdua intertrimestral va ser de 92.900 llocs de treball, un -1,96% respecte el trimestre anterior. Unes dades negatives que contrasten amb les registrades els mesos anteriors en què fins i tot, l'ocupació es recuperava en un + 0,3%, en el tercer trimestre del 2009.

En relació amb els percentatges en termes anuals, la destrucció de llocs de treball aquest primer trimestre de l'any és del -4,07% respecte al primer trimestre del 2009, la caiguda més baixa resgistrada des del juny del 2008. Així, el primer trimestre del 2009 la destrucció de llocs de treball en termes interanuals va ser del -8,6%, el segon trimestre del -10,10%, el tercer trimestre del -8,5% i el quart trimestre del -7,72%

El nombre total de persones en edat i disposades per treballar se situa aquest trimestre de l'any en 3,7 milions, un 0,11% menys que el trimestre anterior i un 2% menys en comparació a fa un any. Així el nombre d'actius cau durant els tres primers mesos de l'any de 4.300 persones respecte el trimestre anterior i de 77.800 persones si es sumen els últims dotze mesos.

A l'Estat es confirma una taxa d'atur per sobre del 20%

Al conjunt de l'Estat espanyol, la taxa d'atur supera el 20%, concretament el 20,05% i situa el nombre de persones que busquen feina per sobre dels 4,6 milions de persones, això és 239.400 persones més que el trimestre anterior i 602.000 persones més en comparació amb el mateix període de l'any passat.

Pel que fa a l'ocupació, el nombre de persones amb feina cau de 251.800 persones en termes intertrimestrals i se situa en 18.394.200 ocupats. En els darrers 12 mesos s'han destruït gairebé 700.000 llocs de treball, un 3,65 menys que fa un any. El nombre d'ocupats descendeix en tots els grups d'edat excepte el d'entre 50 i 54 anys, que es manté pràcticament sense variació. Mentre que el col·lectiu de joves és on és registra la major davallada.

Per sectors i en termes interanuals, l'ocupació baixa a la construcció, on hi ha 315.000 llocs de treball menys de fa un any; la indústria, amb 300.300 llocs de feina menys; el sector serveis on la pèrdua és de 78.800 llocs de treball i l'agricultura, on hi ha 2.600 ocupats menys que fa un any.