Girona comptarà amb 20.000 m² més de superfície comercial

La modificació del Pla General es votarà inicialment al ple de dimarts vinent

L'Ajuntament ha assegurat que la modificació de la trama urbana de Girona no suposa 'cap canvi' a l'activitat corrent del teixit comercial de la ciutat. La modificació del planejament afecta dues zones específiques al sud de la ciutat Per una banda, hi ha canvis en la qualificació del sòl al sector de Can Turon on la ciutat guanya 11.419m² nou sostre comercial, situats a la zona de l'Avellaneda, que fins ara tenien un ús dotacional. A la zona de la plaça Vila de Salt el canvi de planejament suposa disposar de 27.390m² de sòl comercial, una bona part del qual tenia qualificació de sòl industrial malgrat acollir ja equipaments comercials construïts.


En aquest sector, situat davant els antics cinemes Lauren, ja hi ha molta superfície ocupada bàsicament per supermercats. En concret, hi ha 15.185m² de parcel·les ja edificades.

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Pluma, ha explicat que en aquests sectors hi podrà haver superfícies, com a màxim, de 2.500 metres quadrats i que aquestes modificacions de la trama urbana no afecten altres zones destinades a petit o mitjà comerç, situades més al centre de la ciutat. 'Es tracta d'una ordenació prudent i pensada per lligar les zones destinades a equipaments comercials amb les noves àrees residencials', ha destacat Pluma.

Està previst que el proper ple municipal aprovi inicialment la delimitació de la Trama Urbana Consolidada -que s'adapta així al nou decret d'equipaments comercials de la Generalitat- i també la modificació del Pla General que l'acompanya.