Alcaldes de la Costa Brava lamenten la moratòria i demanen fer excepcions

Critiquen que la suspensió afecta també petites parcel·les en zones ja construïdes

Sis dies després que la Comissió d'Urbanisme de Girona, reunida en sessió extraordinària, aprovés la moratòria que impedeix que s'aixequin noves construccions a primera línia de mar, Serra s'ha reunit amb alcaldes i regidors dels 22 municipis afectats per explicar-los el detall de la suspensió de noves llicències. El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori ha afirmat que durant la trobada hi ha hagut "petits retrets justificats" perquè els alcaldes no han conegut el detall de la moratòria fins que estava aprovada.

Tot i això, Serra justifica que aquesta mesura és "necessària" i s'havia d'aprovar com més aviat millor. L'objectiu del Departament era evitar que tirin endavant noves urbanitzacions mentre s'elabora el pla director urbanístic que determinarà en quines zones es pot acabar construint. Aquesta primera moratòria –se n'aprovarà una segona al febrer que anirà més enllà dels 500 primers metres del litoral- abasta 1.120 hectàrees de la Costa Brava on s'hi podrien construir milers d'habitatges.

"S'ha fet difícil poder parlar amb ells abans però és obvi que ara totes les decisions es prendran conjuntament", ha dit Agustí Serra. Els alcaldes estan queixosos per no haver pogut participar en els criteris de la moratòria i, a més, alerten que també afecta petites parcel·les que es troben incloses en zones ja construïdes. Per això, han demanat a Serra es puguin fer excepcions en casos, per exemple, de sectors ja edificats on només s'hi vol aixecar alguna construcció més.

"Si cal esmenar, esmenarem aquestes qüestions menors de més detall, òbviament", ha respost Serra que afegeix que els ajuntaments hauran d'aportar la documentació necessària perquè es pugui decidir si són casos "justificats" per excloure'ls de la suspensió de llicències.

"Entrarem al fons de la qüestió i arribarem al detall", ha garantit Serra que exposa que això no afectarà la moratòria, ja publicada al DOGC el 18 de gener. La mesura implica que no es poden tramitar ni projectes d'urbanització ni de reparcel·lació i que els ajuntaments tampoc poden atorgar llicències per començar noves edificacions en els sectors i sòls afectats per la suspensió. Sí que es poden tramitar reformes i ampliacions de construccions existents i projectes que afectin solars no edificats dins dels teixits urbans històrics.

Durant la trobada també han començat a perfilar com serà la segona moratòria que la comissió preveu aprovar el 13 de febrer, quan doni llum verda a l'avançament del nou pla director. Segons ha explicat Serra, els criteris més enllà dels 500 metres no seran tan restrictius com la que afecta la façana marítima del litoral gironí però tindran en compte aquelles parcel·les encara no construïdes que estiguin situades en zones en pendent o que provoquin impacte paisatgístic.

No són depredadors del territori

L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha subratllat que és un dels municipis més afectats per la moratòria i ha reivindicat que els alcaldes fa temps que pressionen la Generalitat per aplicar una moratòria que eviti la construcció de noves urbanitzacions a la Costa Brava.

Per això, lamenta que l'opinió pública atribueixi la mesura adoptada per Urbanisme a la pressió de plataformes ecologistes mentre la imatge projectada dels alcaldes sigui de gairebé "depredadors del territori". "Som els qui realment estem intentant posar ordre als municipis i amb projectes heretats d'anterior planejaments", ha dit.

En la mateixa línia, Serra ha recordat que el Departament va començar a treballar en el nou planejament per intentar desclassificar sòls on fins ara s'hi podia construir l'any 2015 perquè és una necessitat "de país".