L'Agència Catalana del Consum sanciona Ryanair amb una multa de 31.500 euros

També han estat multades Easy Jet, Vueling Airlines, Clickair i Transavia Airlines amb un total de 149.700 euros

El director de l'ACC, Jordi Anguera, ha explicat que és la primera vegada que incorporen a la sanció el retorn d'imports cobrats indegudament, tot fent ús d'una nova potestat que atorga el Codi de Consum de Catalunya, recentment aprovat. A més, ha assegurat que fa més eficaç la tasca de l'Agència per tal de corregir 'els comportaments incorrectes de les empreses i evitar que aquestes pràctiques es tornin a repetir'.

Vueling Airlines i Clickair (en l'actualitat Vueling Airlines) han estat sancionades amb 40.000¿euros i 56.400 euros respectivament per incorporar clàusules abusives en els seus contractes com, per exemple, tenir activada per defecte la casella de contractació de l'assegurança de viatge, quan aquesta no és obligatòria. Les companyies també prestaven serveis a un preu superior a l'establert en cobrar per cada peça d'equipatge facturada i cobraven recàrrecs pel fet de pagar amb targeta de crèdit o dèbit. A més, les empreses hauran de retornar 1.723,50 euros i 2.093 euros, respectivament, als consumidors afectats per haver-los cobrat determinades quantitats de forma indeguda.

Per la seva banda, Ryanair ha estat multada amb 31.500 euros per cobrar un recàrrec pel pagament amb targeta de crèdit o de dèbit i per venda a preus superiors als establerts i anunciats. Aquesta empresa ha de restituir imports indegudament percebuts per una quantia de 643 euros.

En el cas d'Easy Jet, les sancions s'eleven a 17.800 euros i estan motivades per cobrar un recàrrec pel pagament amb targeta de crèdit o de dèbit i per incloure en el contracte clàusules que resulten abusives al consumidor com l'activació per defecte de la casella de contractació de l'assegurança de viatge i per la prestació de serveis a preu superior al màxim establert en cobrar per cada peça d'equipatge facturada. La companyia aèria ha de retornar, a més a més, la quantitat de 23,99 euros en concepte d'imports indegudament percebuts.

La sanció de 4.000 euros imposada a Transavia Airlines és també per incloure en el contracte l'activació per defecte de la casella de contractació de l'assegurança de viatge, que no és obligatòria.

Pel que fa al cobrament per utilitzar targeta de crèdit, el director de l'ACC ha explicat que les companyies aèries han d'habilitar un sistema de pagament alternatiu que sigui gratuït pel consumidor i que si volen cobrar un recàrrec per l'ús d'una targeta de crèdit o dèbit, aquest càrrec no pot ser superior al que els hi costa a les empreses disposar de pagament per targetes.

Els expedients oberts a aquestes companyies tenen l'origen en 176 denúncies d'usuaris afectats presentats a l'Agència Catalana del Consum després de l'estiu de 2008. L'ACC va ser la primera administració de consum de l'estat espanyol que va realitzar una campanya d'inspecció específica a companyies aèries. Va ser l'any 2006 i es van inspeccionar les 29 companyies aèries que en aquell moment operaven a Catalunya, imposant sancions per un total de 736.700 euros. Aquella actuació va motivar una campanya informativa sobre els drets dels viatgers que es va iniciar l'any 2008 amb l'advertiment que l'ACC obriria expedients a aquelles companyies que realitzessin cobraments indeguts.