El Consell Comarcal del Ripollès aprovarà un pressupost de més de 8,4 MEUR

Suposa un increment del 7,6% respecte aquest any

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso, ha donat a conèixer les dades del pressupost del 2018 que es votarà en el ple d'aquesta tarda. Ascendeix a 8.453.719,05 euros, xifra que traslladada en percentatges representa un augment del 10,8%.

Una de les partides més importants és la destinada al servei de residus, que globalment creix un 7,6% respecte aquest any i arriba als 3,07 MEUR. Dins aquest global també s'hi inclou l’augment del cost del transport i el tractament dels lixiviats de l’abocador clausurat Ripollès 3, a més de l’increment del cànon de l’Agència de Residus de Catalunya.

On també hi ha un augment important en l'àmbit ambiental és en la inversió destinada a Sanejament. Concretament, s'incrementa un 68,5% i compta amb una partida d'1,6 MEUR. Això ha estat possible gràcies a la major dotació de fons de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que permetrà millorar els equipaments de les depuradores gestionades des del Consell Comarcal.

Més recursos destinats a cultura i formació

Una altra de les àrees que també veu incrementada la seva dotació és la de Cultura, que creix un 55% respecte aquest 2017. Segons subratlla el Consell, amb "l'objectiu de consolidar noves activitats i refermar aquelles que estan consolidades i són un referent".

Així per exemple, el Consell aposta per continuar donant suport a la Trobada de gent gran del Ripollès amb una segona edició, al 4t Saló de l’ensenyament del Ripollès i a la nova Gala literària del Ripollès, que acompanyarà els Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú, que arriben a la 27a entrega. Juntament amb això també s’amplia la partida de subvencions a entitats i, sobretot, aquella destinada al foment de l’aprenentatge de l’esquí entre els escolars del Ripollès. Amb aquestes activitats es vol seguir treballant per "cohesionar la comarca i crear sinèrgies entre les diferents valls".

D'altra banda, l'Escola Comarcal de Música del Ripollès rebrà un 20,85% més de recursos el 2018 que serviran per augmentar la dedicació del professorat i donar resposta a l'augment del nombre d'alumnes d'aquest curs.

En l'àmbit social, el Consell i el Consorci de Benestar Social del Ripollès destinaran 50.000 euros, a repartir a parts iguals entre les dues institucions, per complementar les beques de menjador escolar. El 2018, a més, cada entitat atorgarà els seus ajuts per facilitar la tramitació administrativa a les famílies sol·licitants.

I en l'àrea de Joventut, s’ha creat una nova partida per oferir aquest servei in situ als municipis. Això ha estat possible arran d'un nou contracte programa amb la Generalitat, que encarrega aquesta tasca al Consell Comarcal del Ripollès.

Pel que fa a l'acollida de gossos abandonats des del Refugi d'Animals, el 2018 es destinaran un 12,25% més de recursos respecte aquest any. Aniran destinats sobretot a les despeses relacionades amb els serveis veterinaris.

També és destacable l’aportació de 237.000 euros que la Generalitat s’ha compromès a fer al Consell Comarcal per arranjar camins rurals i veïnals. O la transferència de 335.000 euros per part de la Diputació de Girona perquè la corporació comarcal pugui prestar serveis d’assistència i cooperació als municipis. Pel que fa a l'Oficina de Consum, es manté la subvenció anual de 18.000 euros de la Generalitat per cobrir les despeses de funcionament.

Finalment, pel què fa al capítol de personal, el pressupost del Consell Comarcal per al 2018 hi destina 1,39 MEUR (aquest any eren 1,37). Aquest augment, segons precisa la corporació, permetrà fer noves contractacions i, al mateix temps, fer efectiu l'augment salarial de l'1,5% que depèn de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.

Complint el que indica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès també ha d’integrar els pressupostos dels consorcis adscrits. En aquest cas, es tracta del Consorci servei de recaptació Cerdanya Ripollès, els comptes del qual ascendeixen fins a 990.000 euros, i de l’Agència de desenvolupament del Ripollès, amb 878.600 euros.