Retiren una xarxa de 'pesca fantasma' del litoral de Blanes d'uns 100 metres de llarg

Va quedar ancorada a 40 metres després de ser perduda o abandonada per un pescador

La direcció general de Pesca i Afers Marítims ha coordinat, aquest matí, una operació de retirada d'una xarxa de pesca abandonada al litoral de Blanes (Selva). La xarxa estava situada sobre una barra rocosa amb coral·ligen a gairebé 40 metres de fondària i tenia una llargada aproximada de 100 metres i una plomada de 500 quilos. Segons informa el Departament, aquest acció és un "pas endavant" en l'elaboració d'un protocol per lluitar contra l'anomenada 'pesca fantasma'. L'objectiu final és detallar actuacions per minimitzar els efectes negatius de la presència de xarxes abandonades o perdudes al llarg de la costa de Catalunya com a conseqüència dels temporals. La presència d'aquests arts de pesca afecta negativament sobre els ecosistemes i els recursos marins.
 
L'extracció de la xarxa ha estat possible gràcies a la col·laboració dels científics de la Universitat de Barcelona, el personal de la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra, una embarcació de pesca de la Confraria de Pescadors de Blanes i l'entitat local s'Agulla, que és qui va detectar la xarxa i va donar l'avís.

El desenvolupament d'aquest dispositiu, que ha integrat tots els actors implicats, servirà per avançar en la definició del Protocol científic-tècnic que el DARP està treballant amb científics de la Universitat de Barcelona, i amb el qual l'administració pesquera catalana fa un "pas endavant" per lluitar contra l'anomenada pesca fantasma i millorar l'estat dels recursos marins vius.

Aquest Protocol detallarà les actuacions a dur a terme per minimitzar els possibles efectes negatius sobre els ecosistemes marins de la 'pesca fantasma', calaments antireglamentaris detectats al llarg de tot el litoral de Catalunya, abandonats o perduts a la mar a causa de temporals.

Els arts de pesca perduts o abandonats a la mar poden tenir diversos impactes sobre els ecosistemes i els recursos marins vius amb conseqüències sobre la pesca i algunes activitats marítimes recreatives. A més de la possible captura continuada d'espècies comercials i no comercials, l'anomenada 'pesca fantasma' també pot tenir impactes físics negatius sobre hàbitats bentònics d'interès per a la pesca i les activitats marítimorecreatives com el coral·ligen i, a vegades, constituir un risc per a la seguretat de determinades activitats marítimes.