Autoritzada la contractació del seguiment de la biodiversitat marina al Cap de Creus i a les Medes

Servirà per avaluar l’estat de conservació de les comunitats biològiques marines

El Govern ha autoritzat el Departament de Territori i Sostenibilitat a realitzar despeses per contractar el servei de seguiment de la biodiversitat marina 2017-2020 als espais protegits del Parc Natural de Cap de Creus i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per un import de 456.029 euros. El seguiment de la biodiversitat és una eina imprescindible per avaluar l'estat de conservació de les comunitats biològiques marines d'aquests parcs naturals i l'efecte o l’impacte que tenen les activitats humanes i el canvi climàtic.
 
Gràcies a aquesta eina, es donarà compliment a l’article de la directiva hàbitats que estableix que cal informar la Comissió Europea sobre l'estat dels hàbitats d'interès comunitari als espais de la Xarxa Natura 2000 i on són objectes de conservació. En aquests espais en concret són objecte de conservació els hàbitats de coral·ligen, les praderies de posidònia i les coves submarines.

El seguiment de la biodiversitat servirà per identificar aquelles activitats antròpiques que afecten negativament aquests hàbitats, o els diferents processos derivats del canvi climàtic, com l'aparició d'espècies invasores o el canvis en la fenologia de les espècies. Detectar-los permetrà determinar les mesures de gestió necessàries per evitar o minimitzar aquests impactes.

En el cas de les Illes Medes, el seguiment és la peça clau per aplicar el sistema de gestió adaptativa que s'ha implementat a la zona. Es tracta d'un espai amb molta pressió antròpica, pel gran nombre d'activitats que s'hi desenvolupen en una superfície molt petita. Hi destaca el busseig, que requereix un seguiment proper dels impactes que genera. Cal determinar-los anualment i reduir l'activitat a partir de quotes màximes d'usuaris, però també incrementar-la a les zones on no estigui posant en risc la recuperació o el bon estat de les comunitats biològiques marines.

La recerca i el coneixement de l'espai, i del medi marí en general, s'inclou entre els objectius de la declaració d'aquests espais, i és una de les funcions de la protecció dels espais naturals, tant a Catalunya com a la resta del món. Els espais naturals protegits tenen vocació i obligació de ser laboratoris científics que permetin conèixer in situ el funcionament de la natura.