La Generalitat comença a retornar a Palamós part del deute de més de 4 MEUR

El Departament d'Economia ja fet efectiu el primer pagament

La Generalitat ha començat a eixugar el deute que des del 2011 arrossega amb l'Ajuntament de Palamós. Dels 4.127.048,38 euros que deu al consistori, el Departament d'Economia n'ha transferit 579.448,79 a les arques municipals. Aquest primer pagament es va fer efectiu aquest passat dissabte 25 de juny.

La majoria del deute correspon a obres fetes en el marc del Pla de Barris 'Palamós Millora', que va permetre rehabilitar els barris de Cases Noves, Mas Guàrdies i Eixample Nord. En concret, aquests pagaments pendents pujaven a 3.323.053,65 euros. La resta s'emmarquen dins de subvencions diverses corresponents al període 2013-2015.

L'Ajuntament recorda que el reconeixement del deute per part de la Generalitat (que el Govern va fer el desembre passat) i la demanda de fer-ne efectiu el pagament ha estat una "reclamació constant" per part del municipi. "La demanda que ha fet Palamós aquests darrers quatre anys s'ha dirigit, principalment, al Departament de Territori, màxim responsable de les subvencions del Pla de Barris", indica l'Ajuntament en un comunicat.

Durant el darrer trimestre de l'any passat, l'alcalde i el regidor d'Urbanisme es van reunir amb responsables de Territori per fer-los dues peticions. La primera, reconèixer oficialment el deute. La segona, pagar-lo. "Finalment, el 30 de desembre la Generalitat va fer públics els imports que es devien al municipi; sense especificar, això sí, ni els terminis de pagament ni si l'import es fraccionaria o bé es retornaria d'una tacada", concreta el comunicat.

Cabdal per a la comptabilitat

L'Ajuntament assegura que el reconeixement del deute ha estat "cabdal" per a la comptabilitat municipal. D'entrada, perquè implica que a l'hora de liquidar els comptes del 2015, el consistori no ha hagut de fer cap provisió de fons arran d'aquesta manca de reconeixement.

Però no només això. El reconeixement, precisa l'Ajuntament, "també ha motivat que un cop verificat el romanent de tresoreria del 2015, que ha estat positiu, aquest es pugui destinar a fer, si s'escau, una major despesa en l'exercici actual". "I evitar que l'Ajuntament de Palamós estigui sotmès a l'obligació d'elaborar un pla de sanejament financer", conclou el comunicat.