Llagostera destinarà 27.000 euros en ajudes per a la quota de la llar d'infants

34 famílies es veuran beneficiades d'entre el 25 i el 70%

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament de Llagostera subvencionarà les quotes de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016.

Es tracta d’una línia d’ajuts destinada a famílies amb necessitats econòmiques que no poden fer front a les quotes mensuals del servei municipal de Llar d’infants.

Enguany hi ha hagut un total de 34 sol·licituds que han estat acceptades al complir totes elles amb els requisits.

Les bases de la convocatòria contemplen una rebaixa del 25, 50 o 70% de la quota bàsica mensual segons el nivell d’ingressos de la unitat familiar.

Amb les 34 sol·licituds acceptades, 24 famílies es beneficiaran d’una rebaixa del 70% de la quota bàsica mensual subvencionada, 3 amb el 50% i 7 amb el 25% .

L’Ajuntament de Llagostera sempre ha cregut en la necessitat d’un servei de llar d’infants de qualitat i accessible per a la majoria de famílies de Llagostera i reitera el compromís de vetllar pel seu bon funcionament.

En aquest sentit cal recordar que Llagostera és un dels pocs municipis de l’entorn que disposa d’aula de P0 i que les seves tarifes estan per sota de la mitjana dels municipis del voltant.

“Sense aquestes ajudes moltes famílies amb nens de 0 a 3 anys no tindrien accés a aquest servei educatiu que s’ha demostrat molt important pels infants durant la seva primera etapa de vida”, tal com s’ha destacat des de les regidores d’Acció Social i Educació de l’Ajuntament de Llagostera

122 matriculats

Per al curs 2015-16 es mantindran obertes les dues Llars d’Infants Municipals (El Carrilet i El Niu) per donar cabuda als 122 alumnes matriculats, 5 més que el curs 2014-2015. El Carrilet tindrà 1 aula de P0, 3 aules de P1 i 3 aules de P2. El Niu tindrà 1 aula de P0 i una aula de P2.