La crisi dispara les actuacions del defensor del ciutadà a Girona

S'han incrementat un 56% durant el 2013

La crisi continua afectant durament cada vegada més ciutadans. Prova d'això és que durant el 2013 van augmentar un 56% les actuacions que va fer el defensor de la ciutadania de Girona.

De les 3.203 visites o consultes que va atendre, un 60% estaven relacionades amb temes socials com l'habitatge, els subsidis o aspectes tan bàsics com l'aigua, la llum, el gas o l'alimentació. De fet, la figura del defensor existeix des del 2000 i aquest any passat va ser el que més actuacions s'han registrat. "I la tendència a l'alça es manté en el que portem de 2014", alerta Llorente.

Molts dels aspectes que els ciutadans exposen al defensor no són de competència municipal però, tot i això, ell els escolta per tal d'assessorar-los o fer les gestions amb l'administració que pertoqui. "La porta oberta del defensor es converteix en una esperança per a molta gent", ha assenyalat Llorente. Per exemple, segons ha destacat, en tots els casos que els ciutadans s'han adreçat al seu despatx perquè els havien tallat l'aigua (l'empresa és mixta amb capital municipal), s'ha aconseguit resoldre el problema i se'ls ha tornat a donar d'alta el servei. 

L'ajuntament escolta més el defensor

Llorente presenta la memòria del 2013 aquest vespre davant els grups municipals en un ple extraordinari. Per això, ha volgut destacar el "salt qualitatiu" en referència a les recomanacions acceptades per l'ajuntament. Durant el 2013, el defensor va iniciar 388 expedients, la gran majoria per aspectes relacionats amb les sancions de la policia municipal. D'aquests, 35 no han estat admesos, 64 estan en tràmit i 289 han estat resolts, un 11% més que l'any anterior. 

Segons ha explicat Llorente, en 94 ocasions el defensor ha fet recomanacions al consistori exposant com s'havia de resoldre un conflicte obert amb algun ciutadà. D'aquests 94 casos, en 72 s'ha donat la raó al ciutadà, és a dir, en pràcticament un 80% dels casos s'han atès els arguments del defensor. Si aquestes xifres es comparen amb el 2012, hi ha un canvi molt significatiu. Durant aquell any, el defensor també va fer 94 recomanacions però només se'n van atendre 27. Per tant, l'augment ha estat del 170% en només un any. 

"Aquest és un canvi molt positiu perquè vol dir que l'ajuntament fa confiança en les recomanacions del defensor per arribar a solucionar un problema", ha manifestat Llorente. La gran majoria d'aquestes recomanacions fan referència a temes de sancions. El defensor ha tornat a criticar aquest any que el preu de la multes és "excessiu" i que pot destarotar el pressupost d'una família. "Una sanció de 100 o 200 euros pot ser una quarta part dels ingressos d'una família", ha manifestat Llorente, que ha explicat que sobre la taula de la defensora del publo hi ha la queixa de molts síndics i defensors locals que li demanen que faci gestions al respecte, ja que molts imports els fixa l'Estat. 

Demana més sensibilitat a la policia

El defensor de la ciutadania ha reconegut que les normatives de trànsit estan per complir-les però ha demanat a la policia que actuï amb "proporcionalitat i amb molta cura". Segons Llorente, en temps de crisi la policia "s'ho hauria de pensar molt bé" abans de posar una multa. "S'ha de ser molt curós a l'hora de posar la mà a la ploma i sancionar greument fets que possiblement no sempre són de la gravetat que la papereta indica", ha criticat el defensor. 

Per exemple, ha explicat que des de la defensoria del ciutadà han recorregut casos de ciutadans que s'han aturat puntualment a una zona de càrrega i descàrrega perquè els ha sonat el telèfon i un policia que passava per allà els ha pres la matrícula i, sense avisar-los, els ha sancionat per estar mal aparcats. Si el defensor aconsegueix provar que s'han aturat momentàniament per parlar per telèfon, l'ajuntament li ha donat la raó i ha retirat la sanció. 

A més, també ha lamentat que hi ha ciutadans que se li adrecen només per queixar-se que alguns agents els han tractat amb poc respecte. "Són casos puntuals però que existeixen i cal recordar que la policia és un servei públic i que els agents s'han d'adreçar als ciutadans amb respecte i amabilitat", ha manifestat.