L'Oficina Local d'Habitatge d'Olot atén el doble de consultes respecte el 2012

Durant el 2013 es van rebre un total de 14.683 visites, una xifra bastant similar a l'any anterior

Fa un any que l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot es va instal·lar a les dependències de l'Ajuntament amb la voluntat de situar-se en un punt més cèntric. Fins llavors, havia estat al carrer Clivillers al Barri Vell. Malgrat aquest canvi de situació, les visites no han crescut sinó que s'han reduït lleugerament. Concretament, se n'han registrat 610 menys que ara fa un any.

Entre les dades de la memòria, destaca per exemple l'augment de les consultes relacionades amb aspectes jurídic. Han passat de 214 el 2012 a 432 el 2013. Aquest apartat inclou les consultes sobre contractes de compra i lloguer d'habitatges, un servei d'informació i assessorament per problemes de veïnatge i convivència i també per a persones amb risc de patir un desnonament per impagament del lloguer o la hipoteca.

L'apartat de gestions en el lloguer està més sol·licitat que el de compra. Així, durant el 2013 l'oficina va tramitar 1.179 sol·licituds d'habitatge de lloguer i de protecció social de les quals 398 eren joves. Així mateix, es van fer 1.734 gestions amb llogaters i 507 més amb l'ajuda de Serveis Socials per atendre millorar a l'usuari. També es van formalitzar 20 contractes d'arrendament i 63 més van ser supervisats.

En l'àmbit de propietaris, es van fer 932 gestions a persones que volien informar-se sobre els avantatges de la Borsa d'Habitatge, les visites a pisos per poder-se incorporar a la borsa o les visites de control de pisos ja llogats.

La tramitació d'ajuts de lloguer és un altre dels apartats que més activitat ha registrat aquesta oficina. Així es van fer 4.606 gestions per a complementar el pagament de lloguer -prop d'un terç eren joves-, 300 tramitacions de prestacions econòmiques i 36 d'urgència especial. En el cas dels ajuts per la compra d'habitatge, es van fer 14 gestions -10 eren per a joves- i cap tramitació.

En l'apartat d'altres temes d'habitatge, on s'inclouen aspectes com ara actuacions al Barri Vell, recerca de propietaris o gestions amb altres organismes, es van registrar 2.418 consultes. En temes de cèdula d'habilitat, es van fer 1.033 gestions i 274 tramitacions.

Finalment, en l'àmbit de reagrupament familiar es van fer 699 gestions, 134 visites d'inspecció a habitatges i es van emetre 75 certificats de disponibilitat i adequació de l'habitatge.

Acord de col·laboració renovat

Aquest dijous s'ha rubricat el conveni de pròrroga que permet el funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot i l'Oficina Comarcal d'Habitatges de la Garrotxa amb la presència del director general d'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya delega, per conveni, la gestió dels seus serveis al territori en les oficines locals d'habitatge i en les borses de mediació per al lloguer social. Aquests ens municipals o supramunicipals ofereixen informació i atenció ciutadana. Les borses s'encarreguen de la captació i la gestió dels habitatges del programa de mediació i les oficines d'altres tramitacions.

Pel que fa a l'Oficina Comarcal de la Garrotxa, situada al Consell Comarcal, es van registrar 853 visites i es van tramitar 125 expedients de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació. La novetat és que aquesta tramitació s'ha començat a fer aquest any de forma telemàtica.