Figueres contracta quatre informadors ambientals

Vetllaran pel civisme i el bon ús de l'espai públic

L'Ajuntament de Figueres, amb el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, ha contractat quatre persones en situació d'atur com a informadores ambientals adscrites al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Aquestes quatre persones faran, durant sis mesos, tasques d'informació ciutadana d'aspectes relacionats amb el medi ambient urbà i el civisme. Els principals camps d'actuació seran la informació per a una correcta gestió dels residus urbans - especialment del sector comercial i del sector de la restauració -, així com la informació relacionada amb la tinença i conducció d'animals de companyia, especialment gossos.

Pel que fa als residus abordaran la problemàtica de la correcta gestió dels residus comercials, especialment les caixes de cartró i l'ús correcte del servei de porta a porta comercial, així com dels contenidors de la via pública. En relació al sector de la restauració es vetllarà per a una correcta gestió dels olis vegetals, del vidre i de la correcta separació de residus.


Una altre tasca que realitzaran serà informar als propietaris de gossos de l'obligació de recollir els excrements, de portar el gos correctament lligat i d'estar al corrent del cens municipal d'animals. Tindran una especial cura amb el control dels gossos potencialment perillosos que segueixen un protocol específic pel que fa a normes de conducció i d'assegurança.

Un tercer camp d'actuació serà el control de la publicitat comercial (cartells i díptics) a l'espai públic amb l'objectiu d'evitar les males pràctiques en distribució de propaganda comercial i vetllar per la qualitat del paisatge urbà.

El regidor de Medi Ambienta l'Ajuntament de Figueres, Pere Giró, ha assegurat que "la presència d'aquests informadors és molt efectiva". Quan hi són els excrements i els residus voluminosos es redueixen molt, facilitant la feina dels treballadors d'aquest sector", ha afegit. A més, ha destacat que, a banda de reduir el comportament incívic, es creen llocs de treball.