La CUP rebutja l'augment de la tarifa del transport públic a Girona

Reclama una resposta enèrgica per part dels Ajuntaments

L’Assemblea Territorial Nord-Oriental de la CUP valora negativament l'augment d'un 3,5% de mitjana de la tarifa dels autobusos per part de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) a l'àrea de Girona (que inclou les comarques del Gironès, de la Selva i del Pla de l'Estany). Rebutja aquesta política d'augment progressiu anual del transport públic, que, recorda, ja es va encarir un 3,5% a principis d’aquest any. L’organització afirma que és una mesura que empitjora les condicions de vida, genera problemes ambientals i dificulta la democratització de la mobilitat.

Per la CUP, l’augment anunciat “escanya encara més les economies familiars, empobrides per l'actual context de crisi i que han de fer front a despeses cada cop més elevades en béns i serveis bàsic”. D’altra banda, alerta que “es fomenta l'ús del transport privat i individual, ja que l'elevat preu del transport públic dissuadeix d'utilitzar-lo i molta gent opta pel transport privat, fet que agreuja els problemes mediambientals derivats del model de mobilitat basat en el cotxe”.

La formació independentista considera que els problemes de contaminació no es poden resoldre si no es disposa d'un vertader servei de transport públic, competitiu i eficient. Perquè aquest servei funcioni consideren que els preus han de ser competitius i ajustats al context de crisi.

D’altra banda, la CUP afirma que “la mobilitat interurbana es veurà perjudicada per aquest increment de tarifa; la ciutat de Girona veurà augmentar la contaminació, ja que més del 60% del trànsit l'originen els cotxes de les comarques veïnes que venen a la ciutat atrets per l'oferta laboral, d'oci i comercial de Girona”.

Per a milers de persones, el transport públic és l'única opció viable per poder-se moure d'un lloc a l'altre i tenir garantit el dret a l'accessibilitat. Aquest augment de tarifa, és, en conseqüència “un obstacle a molts col·lectius per poder desplaçar-se i accedir a oportunitats laborals, la qual cosa frena la democratització de la mobilitat”.

La CUP reclama una resposta contundent i enèrgica per part dels Ajuntaments i dels consells comarcals integrants de l'ATM. Els emplaça a rebutjar l'increment tarifari i exigir la congelació dels preus. La formació també exigeix mesures que ajudin a capgirar l'actual model de mobilitat, obsolet, i que s’aposti per un sistema de transport públic eficient, de preus populars i que representi una alternativa real a l’ús del vehicle privat.