Cornellà del Terri s'oposa a l'obertura d'un centre de menors no acompanyats perquè ''no compleix la normativa''

L'Ajuntament assegura que el POUM local no ho permet

La Generalitat de Catalunya, a través de l'entitat Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS), ha comunicat a l'Ajuntament de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) l'inici de l'activitat del Servei de Protecció d'Emergència "SPE POLARIS", que és la instal·lació d'un centre d'acollida per a menors no acompanyats a la casa de colònies Mas Batllori, a Pujals dels Cavallers.

Ho ha fet, segons assegura l'Ajuntament, "a través d'una instància genèrica, sense aportar cap mena de documentació ambiental d'activitats, ni tampoc cap documentació que acrediti la correcta implantació urbanística d'aquests centre".

En aquest sentit, el consistori defensa que "seguint la normativa de la mateixa Generalitat en matèria d'activitats (Llei 18/2020, de 28 de desembre) de facilitació de l'activitat econòmica, l'Ajuntament de Cornellà del Terri ha hagut d'incoar expedient de declaració d'ineficàcia de la comunicació prèvia en matèria d'activitats".

Pel que fa a la tramitació ambiental de l'activitat, critica també que "a banda de no haver fet la comunicació prèvia obligatòria en tot inici d'activitat, aportant el projecte tècnic que ha de definir les característiques generals de l'establiment i la seva justificació de compliment de la normativa vigent, INTRESS tampoc ha aportat el certificat tècnic d'acreditació d'aquest compliment normatiu ni l'informe preceptiu en matèria de seguretat i prevenció d'incendis per part del Departament d'Interiors (Bombers), així com tampoc l'acta de comprovació favorable emesa per una Entitat Col·laboradora de Control Ambiental (ECA)".

L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, ha manifestat que "seria inadmissible que la mateixa Generalitat instal·li aquests joves en una casa de colònies que no disposa ni d'un informe que garanteixi la seguretat i la prevenció d'incendis, podent posar en risc als usuaris i monitors" i ha assegurat que "tant la Generalitat com la propietat ja coneixien amb anterioritat aquesta manca de llicències".

Pel que fa a la seva compatibilitat urbanística, l'Ajuntament defensa que "actualment a la casa de colònies Mas Batllori no es permet aquesta activitat en el sòl no urbanitzable, ja que així ho determina el POUM". En aquest cas, trasllada que "abans de la seva implantació caldria un Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, que haurà d'aprovar definitivament la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de la Generalitat".

Amb tot, l'equip de Govern municipal detalla a través d'un comunicat que "no veu viable aquesta instal·lació al municipi degut, també, a la manca d'infraestructures adequades per acollir aquests menors". Des de l'Ajuntament remarquen "les mancances educatives que pateixen, amb la falta de places als instituts de Banyoles o el poc espai que hi ha a l'escola de la Vall del Terri; però també d'equipaments i de personal sanitari".

També destaquen "les dificultats que els joves tindrien en el transport, ja que la ubicació d'aquest centre seria a Pujals dels Cavallers, un poble molt apartat de la resta de nuclis de població, amb deficiències en el transport i connexions, sobretot tenint en copte que aquests joves hauran de fer la major part de la seva activitat a Banyoles o Girona".

En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Cornellà del Terri demanen a la Generalitat de Catalunya que repensi la ubicació d'aquests centres en ciutats més grans, perquè consideren que "és allà on es cobreix la totalitat de les necessitats d'aquests joves, i no haver-los d'obligar, així, a desplaçar-se d'una forma complexa i innecessària a altres ciutats més grans".

L'alcalde del municipi ha estat molt crític amb l'actuació de la Generalitat i ha manifestat que "es tracta d'una acció improvisada, feta a correcuita, d'amagat i sense fer soroll abans de les eleccions, i sense cap documentació explicativa que detalli aquest projecte social".

En aquest sentit, l'Ajuntament de Cornellà del Terri adverteix que emprendrà accions legals i administratives per "denunciar l'incompliment urbanístic i d'activitats en cas que el centre d'acollida per a menors no acompanyats s'hi instal·li sense complir amb la normativa".