Proven un producte natural per foragitar senglars i cabirols de les vinyes a la DO Empordà

Acció Climàtica aplicarà diverses mesures per frenar els danys als conreus d'aquestes espècies

Explorar i combinar diferents accions per posar fre i minimitzar els danys que determinades espècies cinegètiques causen a l’agricultura. El Pla de la vinya a l’Alt Empordà vol donar resposta a la problemàtica concreta que les darreres temporades ha estat patint el sector vitícola amb els danys que ocasionen en aquests conreus els senglars i també els cabirols.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’està implementant una bateria d’actuacions per reduir la problemàtica que van des de millorar la coordinació amb caçadors, ampliar el període de caça del cabirol, agilitzar els tràmits per poder fer batudes i altres actuacions per danys de senglar, promoure tancaments efectius i aplicar productes repel·lents que n’evitin o en redueixin l’accés als camps.

Avui, en una finca que produeix vi per a la DO Empordà, situada a Agullana (Alt Empordà) s’hi està assajant un producte natural per conèixer l’efectivitat que pot tenir per evitar possibles danys ocasionats pels cabirols. Les altres tres parcel·les on s’assaja aquest producte estan situades a Capmany, la Selva de Mar i Cadaqués.

Un dels períodes de màxima vulnerabilitat del cep en relació amb els cabirols es dona a la primavera, quan surten els brots tendres de la planta. El producte que aplica el Departament d’Acció Climàtica és un repel·lent específic per a cèrvids que actua en l’olfacte i en el gust i redueix l’interès dels cabirols pel consum de brots.

El Pla de la vinya de l’Empordà preveia una fase inicial d’anàlisi de la problemàtica en el sector, que s’ha dut a terme amb la col·laboració de DO Empordà.

L’àmbit del Pla engloba la plana agrícola de l’Alt Empordà i tota la zona forestal que l’envolta, que s’estén des del cap de Creus fins a l’extrem est del massís de les Salines. 51 àrees de caça formen part d’aquest Pla, que contempla una visió àmplia de la gestió cinegètica per entendre la problemàtica que generen senglars i cabirols com una qüestió conjunta dins del sector, perquè els animals es mouen d’una zona a l’altra buscant aliment i aigua. La radiografia ha permès detectar els punts amb més afectació als conreus de vinya per poder potenciar mesures en els llocs amb més danys.

Entesa amb caçadors, agilització de tràmits, autoritzacions per danys i caixes trampes per senglar

El Departament ha mantingut diverses reunions amb les societats de caçadors que formen part del Pla, per tal de conscienciar el col·lectiu de la problemàtica i de la necessitat d’actuació. S’han fomentat altres opcions de control cinegètic, més enllà de les batudes i els aguaits diürns, que poden ser d’utilitat per reduir les afectacions tant de cabirol com de senglar. També s’ha potenciat l’increment de la pressió cinegètica durant el període hàbil (de setembre a març) en zones forestals que envolten la plana agrícola, per tal de reduir densitat poblacional.

S’han agilitzat les actuacions diürnes de caça de senglar un cop finalitza la temporada, durant els mesos d’abril i maig, mitjançant un protocol marc, que també afecta la zona de Gavarres i Rocacorba i altres zones amb un històric de danys corroborat.

A partir del mes de juny, les batudes, aguaits diürns i foragitaments amb gossos es poden fer en règim de comunicació, segons la Resolució de vedes, igual que anys anteriors. Aquesta agilització, segons les dades disponibles a la Secció d’Activitats Cinegètiques, ha permès abatre 247 porcs senglars en batuda i 15 en aguaits diürns durant l’estiu de 2023.

Quant a sol·licituds d’autoritzacions excepcionals, el 2023 se n’ha incrementat el nombre en un 164%: hem passat d’11 autoritzacions a 29, en les quals s’han caçat un total de 90 porcs senglars i 10 cabirols.

En el que es porta de 2024, dins de la demanda de planificació prèvia de les actuacions a dur a terme formulada als titulars de les àrees de caça, ja s’han tramitat dins l’àmbit del Pla 10 sol·licituds per a autoritzacions excepcionals. Des d’ara fins al mes de setembre, es preveu que aquests tràmits aniran a l’alça. Cal destacar l’esforç que es fa amb les àrees de caça per planificar amb temps les actuacions per poder minimitzar els danys.

El Departament també ha instal·lat caixes trampa per capturar senglars en zones de vinya i des de l’agost s’han capturat amb aquesta modalitat dins l’àmbit del pla 34 senglars.

Cabirol, a Girona la temporada de caça s’equipara a la del senglar

Tot i que a Girona el senglar és l’espècie que més danys origina a l’agricultura, per facilitar reduir les densitats de cabirol, la darrera temporada el Departament va autoritzar per primera vegada, i de manera excepcional, la modificació del període hàbil per a la caça del cabirol a totes les àrees de caça de les comarques gironines, com a mesura per prevenir danys a l’agricultura i accidents de trànsit.

Una Taula específica de la vinya per buscar solucions

La Taula de Cogestió de la Vinya s’emmarca en el Pla estratègic de prevenció de danys i control sanitari d’espècies cinegètiques 2025, que el Departament d’Acció Climàtica té en marxa des de fa tres anys i que pretén assolir un nombre de senglars, cabirols i conills estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels nostres ecosistemes i les activitats humanes.

Especialment, el Pla treballa en la prevenció i la protecció de conreus amb una major dotació de recursos i promou actuacions cinegètiques segures. L’INCAVI col·labora i treballa amb el Departament d’Acció Climàtica per aprofundir en el contacte amb el sector vitivinícola i garantir, així, una comunicació i efectivitat de les accions encaminades a apaivagar els efectes dels senglars i altres espècies animals que puguin perjudicar o malmetre la vinya i els conreus.