Eradicat un focus de foc bacterià a uns camps de pomera de Torroella de Montgrí

És una plaga que afecta plantacions de fruiters com la perera, la pomera, el codonyer i el nesprer

Detectat un focus de foc bacterià en una zona fructícola d'1,47 hectàrees al municipi de Torrella de Montgrí (Baix Empordà). El Departament d'Agricultura ha arrancat i destruït els arbres afectats per la plaga, els més a propers i ha establert un perímetre de seguretat d'un quilòmetre de radi.

Així, han donat per eradicat el brot d'una de les plagues que més afecten els fruiters i que actualment es troba en la major part dels països europeus i del Mediterrani occidental. És el primer focus detectat a les comarques gironines des de l'any 2007 i se suma als diversos brots d'aquesta malaltia que hi ha hagut enguany a Catalunya. A la demarcació hi ha 2.950 hectàrees de cultiu de pera, poma i codonyer.

El foc bacterià és una de les plagues que més afecten els fruiters i actualment està present a la major part dels països europeus i del Mediterrani occidental. Es tracta d'un bacteri que pot atacar diverses plantes de la família de les rosàcies, entre les quals es troben fruiters com la perera, la pomera, el codonyer i el nesprer, així com diverses plantes ornamentals i silvestres com l'arç blanc, la cornera o la moixera.


A la zona fructícola de Girona, i concretament al municipi de Torroella de Montgrí, havien detectat un focus d'aquesta malaltia en una plantació de pomeres d'1,47 hectàrees. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya ha procedit, de manera immediata, a l'adopció de les mesures d'eradicació especificades en el Decret 42/2007 que consisteixen en arrencar i destruir immediatament els arbres afectats i els del seu entorn immediat, així com establir zones de seguretat d'1 quilòmetre de radi.

El de Torroella és el primer focus detectat a la demarcació de Girona des de l'any 2007. Catalunya compta amb 22.800 hectàrees de plantacions de pera, poma i codonyer, de les quals 2.950 hectàrees corresponen a la demarcació de Girona. Enguany Catalunya ja ha patit diversos focus d'aquesta malaltia a la zona fructícola de Lleida, que han estat eradicats.

El DAAM aposta per l'eradicació per poder mantenir lliure Catalunya d'aquesta greu malaltia dels fruiters de llavor, que pot causar danys molt greus, atès que, concretament en la perera, pot produir la mort de la planta afectada en un període molt curt de temps. Això ve agreujat per la gran facilitat de propagació del bacteri i perquè no hi ha tractaments curatius que ho puguin pal·liar. Per aquest motiu, l'estratègia ha de ser la prevenció i l'eradicació immediata.

Per tal d'evitar la introducció i la propagació del foc bacterià és essencial la detecció precoç dels focus, així com l'arrencada i la crema immediata de les plantes afectades. Per aquest motiu, el DAAM du a terme, cada any, una prospecció intensiva dels fruiters de llavor en les diferents zones fructícoles catalanes. Aquesta campanya s'està desenvolupant al llarg de 6 mesos i compta amb la participació de tècnics de camp contractats temporalment, més els tècnics de camp i de laboratori del propi Servei de Sanitat Vegetal del DAAM i els de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). La finalitat és la detecció de possibles focus inicials de foc bacterià. El DAAM també compta amb la col·laboració científica del Centre d'Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal de la Universitat de Girona.

El Departament també demana als agricultors que vigilin intensivament les seves plantacions de pera, poma i codonyer, per tal de detectar possibles focus inicials.