Finalitza la neteja del barri de Font de la Pólvora de Girona

La setmana passada van finalitzar els treballs que han durat dues setmanes

Entre la segona i tercera setmana de juny l’Ajuntament de Girona va efectuar un dispositiu especial de neteja al barri de Font de la Pólvora amb l’objectiu de retirar runes, escombraries, desbrossar herbassars, netejar lleres de les rieres que hi ha al barri i reblir de terres algunes àrees afectades per anteriors neteges.

Per fer els treballs esmentats s’hi van destinar dues brigades de treball. La primera anava equipada amb un petit camió amb grapa, dues furgonetes i 7 operaris que feien les tasques de desbrossament i apilat, per seguidament aplegar brosses i runes que hi havia als entorns dels edificis. La segona brigada formada per un camió gros amb grapa, una excavadora i dos operaris, es va encarregar de la neteges i desbrossaments més voluminosos de les lleres dels rius i també la de la recollida i transport de les runes, terres, brossa i esporgues a la planta de tractament de residus. En total es varen recollir unes 270 tones de runes, brossa, herbes, etc. que varen comportar 26 viatges en camió cap a planta.

Per altra banda des del mes de gener i fins el mes de juny en operatius setmanals especials, també s’han recollit un total de 19 tones de residus voluminosos dipositats a la via pública, a part dels que es recullen de forma normalitzada pels serveis municipals de neteges. El regidor de Sostenibilitat i Participació Ciutadana, Jordi Fàbrega, destaca que també “des de fa un mes s’ha reorganitzat l’equip d’escombriaires que actuen al barri optimitzant així l’escombrada viària, que permetrà millorar l’estat general de neteja del barri”.

Tot aquest conjunt d’actuacions s’emmarquen en un treball comunitari dut a terme des de diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de Girona (Serveis Socials, Sostenibilitat, Seguretat i Via Pública, i l’empresa de neteja viària Girona+Neta).