L’Associació Contra el Càncer inicia el servei de voluntariat a pacients de l’Hospital de Palamós

Els acompanyaran i faran assessorament en les ajudes tècniques necessàries per al domicili

L’Associació Contra el Càncer de Girona ha iniciat el programa de voluntariat a l’Hospital de Palamós (Baix Empordà). D’aquesta manera els pacients oncològics ingressats i els seus familiars i persones cuidadores disposaran d’acompanyament per part del voluntariat amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida durant el procés de la malaltia.

Aquest acompanyament té un caràcter transversal: acompanyar al malalt oncològic i la seva família, suplir el cuidador en cas de necessitat, suport emocional als pacients i la seva família, assessorament en ajudes tècniques per al domicili (llits articulats, cadires de rodes, butaques o d’altres), activitats d’animació i entreteniment i derivació a professionals en cas de detectar situacions i necessitats que requereixen la intervenció de personal especialitzat.

Per al desenvolupament del projecte, la coordinadora del voluntariat de l’Associació Contra el Càncer a Girona col·laborarà directament amb la unitat de treball social de l’Hospital de Palamós, amb la infermera referent de pacients amb càncer de mama i amb la supervisora de l’hospital de dia mèdic per tal de detectar pacients i famílies que puguin beneficiar-se d’aquest acompanyament i ajuda i poder oferir-los-hi.

El voluntariat rebrà una formació prèvia per tenir a l’abast totes les eines necessàries per poder fer acompanyaments de qualitat i ajustats a les necessitats de cada pacient i familiar. A més, estaran acompanyats i sota la supervisió constant dels coordinadors de voluntariat hospitalari de l’Associació.

Aquest programa de l’Associació Contra el Càncer i específic per als pacients amb càncer, se suma al programa de voluntariat de SSIBE, amb llarga trajectòria al centre i que fa acompanyament a pacients i nens i nenes ingressades a l’hospital.