Entra en vigor la prohibició de fer trucades 'spam' als ciutadans

Es considerarà una excepció els casos en què la trucada respongui a "interessos legítims"

Les empreses tindran prohibit fer trucades 'spam' a usuaris que no hagin donat el seu consentiment exprés partir d'avui. La nova Llei General de Telecomunicacions, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 29 de juny del 2022, preveu sancions en cas que les companyies incompleixin el dret dels usuaris a ni rebre trucades no desitjades amb finalitat comercial.

La nova norma s'aplicarà quan les empreses truquin a les persones que tinguin un número fix o mòbil a Espanya. Es considerarà una excepció els casos en què la trucada respongui a "interessos legítims". També es considerarà lícit que una empresa amb qui l'usuari ha tingut una relació contractual faci trucades per oferir productes similars als contractats.

Les empreses han tingut un any per adaptar-se a la norma, que també inclou el dret a no rebre trucades automàtiques sense intervenció humana sense haver prestat el consentiment previ.

La normativa que busca posar fi a la pràctica generalitzada de fer trucades comercials a números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l'usuari s'aplicarà a totes les empreses i no només als 'call centers'.

L'ens encarregat de sancionar les empreses que truquin amb finalitat comercial sense el consentiment previ serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a l'Estat i no l'Agència Catalana del Consum (ACC) a Catalunya, ja que la normativa és estatal.

Amb tot, l'organisme de la Generalitat recomana als consumidors que tinguin en compte que, en ocasions, aquest consentiment a rebre trucades es dona sense ser-ne conscient en el moment d’acceptar els termes i condicions de les empreses, per exemple, quan es participa en sorteigs. Per aquest motiu, abans d’acceptar aquestes condicions, avisa que cal "revisar-ne detalladament el contingut".

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) veu el canvi com "una bona notícia" i reclama a l'ens que controli el compliment de la normativa i que multi els incompliments. L'entitat en defensa dels consumidors assenyala que la llei representa una novetat ja que fins ara l'usuari tenia dret a oposar-se al tractament de les dades personal i a sol·licitar el final de les comunicacions a través de llistats d'exclusió publicitària com la Llista Robinson.

Amb tot, res no impedia les trucades comercials anomenades 'spam', que, alhora, eren difícils d'identificar. Segons l'OCU, la meitat de trucades 'spam' corresponia a operadors de telefonia i el 30% a companyies energètiques.

 A partir d'aquest dijous, les empreses de telemàrqueting hauran de revisar les seves pràctiques ja que el consentiment per rebre aquestes trucades haurà de ser "exprés i inequívoc" per part del consumidor. En cas de continuar rebent aquests contactes telefònics, l'usuari pot sol·licitar que es donin de baixa les seves dades i denunciar a l'autoritat.

La llei contempla en els articles 108 i 109 que l'incompliment es considera una infracció lleu que es podria sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.