L'IAS defensa suprimir l'antic complement d'antiguitat perquè no s'hi poden afegir els nous empleats

En alguns casos pot suposar un increment del 60% del sou base

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) defensa suprimir l'antic complement d'antiguitat, que cobren només 278 dels 1.900 treballadors que sumen l'hospital Santa Caterina, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i part de l'atenció primària al Gironès i la Selva.

En un comunicat, l'IAS recorda que el focus del conflicte -la doble escala salarial- es remunta als pactes del 1994 i 2004, que formaven part d'un conveni diferent a l'actual. L'IAS admet que aquest sistema de retribució de l'antiguitat (triennis i quinquennis) pot suposar "incrementar el 60% el sou base" i defensa que s'extingeixi perquè, com a empresa pública, "normativament no és possible" estendre'l a tota la plantilla (ja que ara es regeixen per un altre conveni, el SISCAT).

A l'escrit, l'IAS recull que la demanda de conflicte col·lectiu per doble escala salarial es va interposar el novembre de l'any passat. La van presentar els sindicats SATSE, Metges de Catalunya, CCOO i la UGT (que formen part dels comitès d'empresa).

Segons subratlla el comunicat, la disparitat de sous es remunta als antics pactes sindicals d'adhesió al conveni de la XHUP, que es van signar el 1994 en el cas de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès), i el 2004 en el cas de la Xarxa de Salut Mental. Actualment, explica l'IAS, la meritació d'aquest complement d'antiguitat s'aplica a 278 treballadors; en el seu moment, procedents de la Diputació de Girona. I pot suposar incrementar fins al 60% del seu sou base.

L'IAS admet que, davant la demanda de conflicte col·lectiu, l'empresa ha demanat anul·lar aquests pactes antics. "Com a empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut i sotmesa al conveni SISCAT, l'Institut d'Assistència Sanitària no pot aplicar aquest sistema de triennis i quinquennis, derivats dels antics pactes, a tota la plantilla de 1.900 professionals", recull el comunicat. "Perquè normativament, no és possible", afegeix l'escrit.

Millores retributives

L'IAS explica que, ara per ara, tant la demanda que van presentar els sindicats com la que va interposar la mateixa empresa, estan "suspeses esperant una via de resolució del conflicte". Més enllà d'això, però, l'IAS ja avança que a partir del 31 de març aplicarà a tota la plantilla el III Conveni SISCAT, "subscrit pels sindicats i d'obligatori compliment en la seva condició d'empresa pública".

"El conveni s'aplicarà amb efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2023, d'acord amb la llei i suposa importants millores retributives a tot el personal de l'Institut d'Assistència Sanitària i del sector concertat en general", conclou el comunicat.