L'atur es frena a Girona amb un descens del 0,3% i tanca el 2022 amb 32.230 aturats

Les afiliacions també baixen en l'últim mes de l'any un 0,6%

La demarcació de Girona ha tancat l'any amb 32.230 persones a l'atur. Es tracta de 3.533 menys de les que hi havia al desembre del 2021 (-9,88%). A més, durant el mes de desembre el nombre d'aturats a les comarques gironines ha baixat un 0,3% (96 persones menys a les llistes de l'atur), segons les dades que ha publicat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social. Amb aquesta lleugera davallada s'ha posat fre a l'augment d'aturats que es va registrar a la demarcació durant el mes de novembre, que va pujar un 2%.

Malgrat tot, Girona és la demarcació catalana amb una baixada de l'atur mensual més baixa. La mitjana del país se situa al 0,76%. Barcelona ha registrat una davallada del 0,75% i la resta de territoris han superat la mitjana catalana amb un 0,87% a Tarragona i un 1,39% a Lleida.

Pel que fa als sectors, 22.839 aturats formen part de l'àmbit de serveis (22 persones menys que el novembre), 3.566 a l'indústria (19 menys), 2.796 a la construcció (7 menys) i 799 a l'agricultura (5 menys). També hi ha 2.230 persones sense una feina prèvia (43 menys que al novembre). Dins del nombre d'aturats gironins, 14.045 persones són homes i les 18.185 restants són dones.

Menys contractes

Tot i el descens en nombre d'aturats, els contractes a la demarcació han baixat durant el mes de desembre. En l'última mensualitat del 2022 s'han signat 15.157 contractes, un 20,1% menys que els que hi havia el novembre (-3.812). També són menys dels que es van firmar el desembre del 2021, concretament un 25,11% menys (-5.099).

De tots els contractes signats, una mica més de la meitat són temporals (8.747). Es tracta d0un 13,29% menys dels que es van signar durant el mes anterior però la diferència és molt més gran en comparació amb ara fa un any, quan hi havia el doble de contractes temporals. Aquest últim mes s'han signat 48,02% menys de contractes temporals (-8.080). Pel que fa als indefinits, durant el desembre s'han formalitzat 6.410 documents, un 27,99% menys que el novembre, però un 86,93% més que el mateix mes del 2021.

Un 0,6% menys d'afiliats

En línia amb la baixada de contractes, el nombre d'afiliacions a la demarcació també ha caigut en el desembre del 2022. Girona ha tancat l'any amb 335.337 afiliats a la Seguretat Social, un 0,6% menys dels que hi havia el novembre. Tot i així, la comparativa amb el desembre del 2021 és positiva, ja que hi ha 8.132 persones més afiliades, un 2,49%.

Durant el desembre s'han registrat 51 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de diferents empreses de Girona. Aquests expedients han afectat a 191 treballadors. De tots ells, la majoria estan afectats per una suspensió total de l'activitat (123) i els 68 restants formen part d'un ERTO de suspensió parcial.