Neix la marca Costa Brava Girona Convention Bureau

Correspon al producte específic de turisme de negocis, congressos i convencions del Patronat de Turisme

El Consell Assessor i la Junta Directiva del Girona Convention Bureau, gestionat per l’Associació Promoció Esdeveniments Girona ─associació sense ànim de lucre constituïda per la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Cambra de Comerç de Girona─, acorden i aproven canviar el nom de la marca comercial del club de producte específic de turisme de negocis, congressos i convencions de la demarcació de Girona, per Costa Brava Girona Convention Bureau.
 
Des de la incorporació del Girona Convention Bureau al Patronat de Turisme Costa Brava Girona el gener de 2013, el club ha evolucionat cap a la  modificació del nom a fi d’incorporar-hi el terme i la marca Costa Brava per criteris de coherència amb el nom de l’entitat i per raons de projecció de marca i posicionament internacional. La incorporació de la marca Costa Brava millora la capacitat d’identificació i situació del producte i li atorga prestigi i notorietat.
 
El nou nom comercial presenta una nova imatge corporativa, el llançament d’un catàleg de producte que incorpora els dotze membres que s’han adherit al club des de principis d’any, la producció de material de suport i l’adaptació del portal. La nova marca servirà per actualitzar i impulsar el producte de turisme de negocis, congressos i convencions de la demarcació de Girona, utilitzant l’estructura funcional del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
 
Actualment, el Costa Brava Girona Convention Bureau ofereix als seus 109 membres serveis com ara assessorament imparcial i gratuït en l’elecció de centres congressuals, espais singulars, allotjament i altres serveis i activitats adreçats als organitzadors de congressos, convencions, reunions i viatges d’incentiu; ajut en l’elaboració de candidatures per a congressos i esdeveniments; col·laboració en visites d’inspecció per a organitzadors d’esdeveniments i congressos; assessorament en la confecció de programes i activitats per a delegats i acompanyants a congressos i esdeveniments, entre d’altres.

El pla d’accions

El 2013 l’actual Costa Brava Girona Convention Bureau està duent a terme un intens programa d’actuacions per situar la demarcació de Girona com a principal destinació de turisme de reunions a escala nacional, estatal i internacional. Aquest programa o pla d’accions inclou la realització d’accions promocionals dirigides al canal professional, accions de suport a la comercialització i accions de comunicació i difusió.
 
En l’àmbit de les actuacions promocionals al canal professional, hi ha la participació en dues fires de turisme especialitzades (l’IMEX, de Frankfurt, del 21 al 23 de maig, i l’EIBTM, de Barcelona, al desembre), en deu workshops, i en dues accions de relacions públiques: una a la demarcació de Girona, anomenada Nit dels ambaixadors de congressos gironins, juntament amb l’OPC Catalunya, i l’altra a Barcelona, amb la presentació de l’oferta de turisme de negocis a l’octubre.
 
En el marc del suport a la comercialització, cal destacar que el Costa Brava Girona Convention Bureau desenvolupa un total de sis agendes de visites comercials personalitzades per a intermediaris —organitzadors de congressos i esdeveniments— i també per a gestors de viatges i incentius de grans empreses a l’Estat espanyol i al sud de França.
 
Quant a les accions de comunicació i difusió que s’estan duent a terme per donar més visibilitat al producte i posicionament a la marca, cal remarcar la reedició de la publicació Sales Congress Guide 2013, l’edició de les publicacions del catàleg bàsic del Costa Brava Girona Convention Bureau i la campanya de comunicació en mitjans, tan digitals com no digitals, de l’Estat espanyol i França. En aquest mateix exercici, s’integrarà el web del Costa Brava Girona Convention Bureau al nou web de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona
 
Arran de l’arribada del TAV a Girona, en el marc de la fira Fitur, el 31 de gener, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la companyia Renfe van signar, un conveni de col·laboració per promocionar conjuntament els serveis de transport en ferrocarril de Renfe i la demarcació de Girona, especialment, com a destinació de turisme de negocis, congressos i convencions dins el mercat espanyol i nacional.

Pel que fa al comàrqueting, també s’ha fet l’adhesió del Costa Brava Girona Convention Bureau a l’ICCA, l’associació internacional de congressos i convencions més important del sector, i s’han establert convenis amb l’MPI, Meeting Professional International, i el Barcelona Convention Bureau.