Quart aprova un pressupost de 3,1 MEUR pel 2023

Representa un increment del 6,5% respencte el d'aquest any

L’òrgan col·legiat de l’Ajuntament de Quart (Gironès) va celebrar ahir al vespre una sessió extraordinària en la qual, principalment, es va dur a terme l’aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’exercici 2023. Aquest, que va ser aprovat amb el vot en contra de la CUP, manté una línia continuista respecte al de l’exercici d’aquest 2022, conservant la pràctica totalitat de les seves grans partides. En total, el pressupost preveu unes despeses de 3.184.369,00 milions d’euros, xifra un 6,5% superior a la previsió d’aquest any (que va ser de 2.989.868,22 milions d’euros).

L’alcalde del municipi, Carles Gutiérrez, ha assenyalat que el pressupost pel 2023 "es centra en consolidar el que ja tenim, adaptant-nos als canvis als quals ens anem afrontant, però sempre intentant seguir les polítiques que ens vam marcar l’equip de govern a l’inici de la legislatura".

Així mateix, ha remarcat que "el nostre l’objectiu prioritari continua essent el de deixar un municipi que millor en serveis, cultura, infraestructura, identitat i transparència en finalitzar la legislatura". Finalment, ha volgut destacar que "per nosaltres una de les inversions més importants del 2023 és la millora del Local Social de Palol d’Onyar, un equipament que té molta vida per totes les activitats que s’hi fan, principalment organitzades per l’entitat Dones de Palol d’Onyar, i que ja requeria fer-li aquestes intervencions urgents".

Les despeses que s’han vist més modificades en el pressupost han estat les de reparacions, manteniment i conservació del municipi (increment del 7,8%) i les de material de subministraments i altres (3,6%).

De la primera partida cal destacar la nova partida de 14.500 euros d’EBAR La Creueta, per crear l’estació impulsora d’aigües fecals del sector de La Creueta cap a la depuradora, o els increments de 6.000 euros en el manteniment de l’enllumenat públic i de 5.000 euros en el manteniment de piscina municipal.

En la segona partida, els increments més importants han estat els de 25.000 euros en la partida de neteja dels equipaments municipals, de 10.000 euros en la partida d’energia elèctrica i de 7.000 euros en la de recollida i tractament d’escombraries i residus sòlids urbans, a causa de la recollida de residus de poda.

Les inversions del 2023

El capítol d’inversions reals enguany s’ha mantingut al voltant dels 100.000 euros, a l’igual que en el pressupost del 2022. En el pressupost del proper 2023 l’import més gran, 44.700 euros, està destinat a la reparació de la coberta del pavelló municipal. Actualment, l’equipament té filtracions d’aigua a l’interior. Aquest 2022 s’han executat dues fases per a arreglar-les, però caldrà una tercera actuació per a que quedin reparades.

També es destinaran 23.325 euros a la instal·lació de llums led a la part de la Via Verda de Girona que va des de la plaça de La Creueta fins al Pont que creua l’Onyar, que actualment no en disposa i en dificulta l’ús per part dels seus usuaris i usuàries.

A més, 15.000 euros es destinaran a la creació d’un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. Proposta que va sorgir aquest 2022 per part de la ciutadania a l’aplicació municipal Wetown. Actualment s’està estudiant en quin punt del municipi s’instal·larà. Dos dels espais més adequats per fer-ho, per facilitar-ne l’ús als veïns i veïnes del municipi serà la zona de l’ajuntament o la zona dels equipaments esportius.

Finalment, 12.000 euros seran destinats a arreglar el Local Social de Palol d’Onyar, tant la instal·lació elèctrica, que actualment és molt antiga, com la col·locació de parquet, actuació que adequarà millor l’espai per acollir-hi les activitats que actualment s’hi donen a terme.

Els ingressos previstos al 2023

Els ingressos del consistori també han augmentat prop de 200.000 euros. L’augment més gran ha estat en la participació en els tributs de l’Estat, en concret ha pujat 77.715 euros. També s’han afegit per primera vegada els 64.000 euros de la subvenció de la Generalitat de Catalunya referent a la gratuïtat del curs d’Infantil 2 de la Llar d’Infants Municipal, la Baldufa, o la subvenció de l’ACA EBAR la creueta, de 8.867 euros.