El Museu d'Art de Girona obre al públic el taller durant la restauració d'una obra del segle XVI

'Calvari amb sants i comitents' forma part del fons de la Diputació de Girona

El Museu d'Art de Girona ha finalitzat la restauració de l'obra del segle XVI 'Calvari amb sants i comitents'. Durant el procés de restauració, els visitants del museu han pogut veure'l, ja que les portes del taller estaven obertes a qualsevol curiós. Això ha portat al diàleg entre restauradors i públic, que han pogut conèixer al detall els passos que se segueixen per restaurar una obra. 'Calvari amb sants i comitents' és una de les obres del fons fundacional del Museu d'Art de Girona que va aportar la Diputació. Actualment, però, no estava exposat en cap sala permanent. El cost de la restauració ha estat de 5.000 euros.

Per restaurar aquest tríptic flamenc del segle XVI, el museu va fer un estudi tècnic a nivell artístic, històric i matèric. A través del document es va elaborar una proposta d'intervenció consensuada amb tot l'equip de treball. Aquest estudi partia de l'observació directa de la peça i de les fotografies sobre l'estat inicial en què es trobava. Va ser en aquesta inspecció que es va detectar la inscripció 'Restaurat per A. Planella. 1884'. Es tracta d'Alexandre Planella, que havia restaurat diferents obres d'art, com ara 'La batalla de Tetuan', el 1875.

A partir d'aquí, es va fer l'observació de l'obra a través de llum ultraviolada. Aquest pas era necessari per determinar si l'obra havia estat vernissada o hi havia repintades posteriors a la creació de l'obra. Aquesta anàlisi va descobrir que la meitat esquerra del tríptic estava coberta per un vernís engroguit i enfosquit per la brutícia.

El tercer pas de la restauració era l'observació de l'obra a través de la il·luminació amb llum d'infraroig digital. Amb aquest procés, els tècnics van veure el dibuix preparatori realitzat pel pintor. En aquest cas, es plantejava que alguns personatges tinguessin posicions de la cara diferents a la definitiva. Finalment es van extreure mostres de fusta, pigments i vernís. Aquestes mostres es van mirar a través del microscopi digital per concretar les característiques de cada color.

A partir d'aquí es va fer la intervenció en una obra que mostra la passió de Crist. El tríptic està format per tres escenes. En la taula central hi ha representada la Pietat amb Sant Francesc d'Assís a l'esquerra, que porta un hàbit franciscà i mostra els estigmes, i Maria Magdalena a la dreta, amb un flascó de perfums. A cada banda de la mare de Déu hi ha Nicodem i Josep d'Arimatea vestits segons la moda de l'època i aguantant els 'arma Crhisti', els claus i la corona d'espines. Al fons hi ha representat Jerusalem i el Calvari amb els dos lladres crucificats. Els vigilen dos soldats i se’n allunyen dues dones.

A la taula de l’esquerra hi ha representat Sant Cristòfol creuant el riu amb Jesús sobre l’espatlla. Al fons a la dreta, més petit, hi ha Sant Antoni. D'altra banda, a la taula de la dreta hi apareix representat l’arcàngel Miquel amb una armadura vencent el diable. La presència de sant Cristòfol i sant Miquel a les taules laterals ve condicionada per la relació de l’obra amb la sanitat, el primer era venerat per evitar la mort sobtada i el segon venç el mal.